Tắt Quảng Cáo [X]

Đức giáo hoàng

Căn nhà của Mẹ Maria được 3 Giáo Hoàng thăm viếng

Căn nhà của Mẹ Maria được 3 Giáo Hoàng thăm viếng

Theo truyền thống xưa cổ kitô giáo, khi đi trốn khỏi sự bách hại ở Giêrusalem, Thánh Gioan thánh sử đã đưa Đức Mẹ đến thành phố cổ Êphêsô trong vùng Izmir (Smyrne) Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đây Đức Mẹ sống những năm cuối đời. Một truyền thống công giáo và chính thống cho rằng, cũng tại nơi này, hồn xác Đức Mẹ đã được lên trời.

lên đầu trang