Tắt Quảng Cáo [X]

Sau 93 năm chờ đợi, ba thánh đường Công giáo Thái Lan được công nhận

11:22 31/08/2022
hoc du

Theo Bộ Văn hóa Thái Lan, quyết định này biểu lộ ý chí ủng hộ sự khác biệt tôn giáo tại Thái: “Thăng tiến và khuyến khích các tôn giáo tại Thái Lan”, góp phần mang lại những câu trả lời cho các vấn đề của xã hội hiện nay”. Cho đến nay trên toàn quốc có 60 nhà thờ Công giáo được công nhận.

Trong số ba thánh đường vừa nói, nhà thờ thánh Tôma Tông Đồ ở Bangkok, và nhà thờ thánh Monica ở tỉnh Nam, sau cùng là nhà thờ thánh Giuse Lao Động ở tỉnh Phrae.

Từ khi Kitô giáo được truyền vào Thái Lan, cho đến năm 1929, chính quyền Vương quốc Thái Lan chỉ công nhận 57 nhà thờ. Sau 93 năm chờ đợi, mới có thêm ba nhà thờ Công giáo được chính quyền nhìn nhận, cùng với sáu chùa Phật giáo.

Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan, ông Itthiphol Khunpluem, nhấn mạnh rằng biện pháp này nhắm khuyến khích người Thái” có những nơi để thi hành những hoạt động tôn giáo và có thể lãnh nhận một nền giáo dục và thăng tiến các nguyên tắc luân lý đúng đắn, dựa trên các nguyên tắc tôn giáo”.

Theo thống kê, tính đến năm 2019, tại Thái Lan có 388.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 69 triệu dân cư. Giáo hội có hai tổng giáo phận, chín giáo phận và 502 giáo xứ.

Một đạo luật ban hành năm ngoái, 2021, tại Thái Lan cho phép Tổng Cục Tôn giáo vụ, dưới quyền Bộ Văn hóa, được nhìn nhận những nơi thờ phượng. Sắc lệnh qui định rằng một giáo xứ mới chỉ có thể được thành lập, nếu có một linh mục thường trú và tối thiểu là 200 giáo dân, có thể nâng đỡ giáo xứ. Trong những hoàn cảnh đặc biệt, một giáo phận có thể thỉnh cầu các tiêu chuẩn này được thay đổi hoặc thích ứng, ví dụ khi không có linh mục thường trú và không đủ số giáo dân.

Luật cũng qui định rằng danh sách các giáo xứ được thiết lập và công bố hằng năm do Tổng cục tôn giáo vụ và sau hai năm hoạt động, có thể làm đơn xin được chính thức công nhận.

Ủy ban truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Thái đã chào mừng sắc lệnh mới và nói rằng sự công nhận của chính quyền đáp ứng những nhu cầu hiện nay và mang lại một sự chắc chắn và bảo đảm hơn về tương lai cho Giáo hội Công giáo tại Thái Lan.

(Missions Etrangères Paris, Eglises d’Asie 28-8-2022)

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang