Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó: Lm. Phêrô Nguyễn Sỹ Nho đã về Nhà Cha

07:01 14/10/2023
hoc du

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

 †
CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Đức Kitô Phục Sinh,
Tòa Giám mục Giáo phận Vinh thương tiếc báo tin:

Linh mục
PHÊRÔ NGUYỄN SỸ NHO

Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1933
tại Giáo họ Rú Đất, Giáo xứ Rú Đất
Giáo hạt Bảo Nham, Giáo phận Vinh
(xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)

đã được Chúa gọi về hồi 11h45 thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2023
hưởng thọ 90 tuổi, 57 năm linh mục.

Thánh lễ hồi tử lúc 19h00 Thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2023
Thánh lễ an táng cha Phêrô sẽ được cử hành vào 14h00
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 năm 2023
tại nhà thờ Giáo xứ Rú Đất, xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Xin quý cha trong Giáo phận dâng 2 thánh lễ,
và xin mọi người cầu nguyện cho cố linh mục Phêrô
được hưởng hạnh phúc bên Chúa trên Quê Trời.

R.I.P.

* * * * * *

 TIỂU SỬ CỐ LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN SỸ NHO

– Linh mục Phêrô Nguyễn Sỹ Nho sinh ngày 13/8/1933 tại họ trị sở Giáo xứ Rú Đất, Giáo hạt Bảo Nham, Giáo phận Vinh, thuộc xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
– Con ông Phêrô Nguyễn Khai và bà Anna Trần Thị Nhung.
– Ngày 13/8/1945: nhập Trường tập Xuân Phong.
– Ngày 15/9/1948: nhập Tiểu Chủng viện Xã Đoài.
– Từ tháng 7/1957: giúp xứ Tân Lộc.
– Từ tháng 8/1960: nhập Đại Chủng viện Xã Đoài.
– Ngày 17/12/1966: chịu chức linh mục do Đức cha GB. Trần Hữu Đức.
– Từ năm 1967 đến năm 1974: quản xứ Làng Anh.
– Từ năm 1974 đến năm 1991: quản xứ Mỹ Yên, phụ trách Giáo xứ Mẫu Lâm và phụ trách thêm Giáo xứ Xuân Mỹ từ tháng 6 năm 1988.
– Từ năm 1991 đến năm 1996: quản xứ và quản hạt Đông Tháp.
– Từ năm 1996 đến năm 2010: quản xứ Trang Cảnh.
– Từ năm 2010 đến tháng 5/2023: nghỉ hưu tại nhà hưu Giáo phận và được đặt làm Trưởng nhà hưu ngày 28/9/2011.
– Từ tháng 5/2023 đến nay: nghỉ dưỡng tại quê nhà ở Giáo xứ Rú Đất.
– Linh mục Phêrô Nguyễn Sỹ Nho đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 11h45 ngày 12/10/2023 tại giáo xứ Rú Đất, hưởng thọ 90 tuổi, 57 năm linh mục.

Tòa Giám mục Giáo phận Vinh


Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang