Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó: Nữ tu Marie-Xavier Nguyễn Mai Thuần thuộc Dòng Đức Bà

01:53 22/02/2024

 ✝️ R.I.P ✝️

Sr Marie-Xavier NGUYỄN MAI THUẦN – Dòng Đức Bà đã an nghỉ trong Chúa.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu Marie-Xavier sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. !


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang