Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 8 năm 2023

03:13 29/12/2022
hoc du

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 8 năm 2023

Ngày 1 tháng 8

Màu trắng. Thứ 3 tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43. Lễ nhớ Thánh Anphongsô Maria Ligôri, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Từ trưa hôm nay đến hết ngày mai, viếng nhà thờ hưởng ơn Đại xá Portiuncula.

Ngày 2 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 34,29-35; Mt 13,44-46. Thánh Êusêbiô, Giám mục Vecseli; Thánh Phêrô Giulianô Eymard, Linh mục (màu trắng).

Ngày 3 tháng 8

Màu xanh. Thứ 5, đầu tháng, tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.

Ngày 4 tháng 8

Màu xanh. Thứ 6, đầu tháng, tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Lv 23,1.4-11,15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

Ngày 5 tháng 8

Màu xanh. Thứ 7, đầu tháng, tuần 17 Thường Niên. Các bài đọc: Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12. Cung hiến thánh đường Đức Maria (màu trắng).

Ngày 6 tháng 8 Chúa nhật

Màu trắng. Chúa nhật 18 Thường Niên. Tv tuần 2. Lễ kính Chúa Hiển Dung. Các bài đọc: Đn 7.9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.

Câu hỏi giáo lý

H. Điều răn thứ bay quy định những gì?

T. Điều răn thứ bảy buộc phải tôn trọng tài sản của người khác, qua việc thực thi công bằng và bác ái, sống tiết độ và liên đới. Đặc biệt, điều răn này đòi buộc:

  • Tôn trọng các lời hứa và các hợp đồng đã cam kết;
  • Đền bù những điều bất công đã gây ra và hoàn trả những gì đã trộm cắp;
  • Tôn trọng sự toàn vẹn của công trình sáng tạo, bằng cách sử dụng khôn ngoan và chừng mực những tài nguyên khoáng chất, thực vâtj và động vật trong vũ trụ, đặc biệt quan tâm đến những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Ngày 7 tháng 8

Màu xanh. Thứ 2 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21. Thánh Xittô II, Giáo hoàng và các bạn tử đạo (màu đỏ); Thánh Gaetanô, Linh mục (màu trắng).

Ngày 8 tháng 8

Màu trắng. Thứ 3 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Ds 12,1-13; Mt 14,22-36. Lễ nhớ Thánh Đaminh, Linh mục.

Ngày 9 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28. Thánh nữ Têrêsa Benêđica Thánh giá, trinh nữ, tử đạo (màu đỏ).

Ngày 10 tháng 8

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 18 Thường Niên.

Lễ kính Thánh Lôrenxô, phó tế, tử đạo. Các bài đọc: 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.

Ngày 11 tháng 8

Màu trắng. Thứ 6 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

Ngày 12 tháng 8

Màu xanh. Thứ 7 tuần 18 Thường Niên. Các bài đọc: Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20. Thánh Gioanna Chantal, nữ tu (màu trắng).

Ngày 13 tháng 8 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 19 Thường Niên. Tv tuần 3. Các bài đọc: 1V 19,9A.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.

Câu hỏi giáo lý

H. Con người phải có thái độ nào đối với các động vật?

T. Con người phải đối xử tốt đẹp với cacs động vật vì chúng là những thụ tạo của Thiên Chúa, tránh cách yêu thương thái quá hoặc sử dụng mù quáng, nhaát là với các thí nghiệm khoa học vượt quá giới hạn hợp lý và gây đau đớn vô ích cho chúng.

Ngày 14 tháng 8

Màu đỏ. Thứ 2 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27. Lễ nhớ Thánh Maximilianô Kônbê, Linh mục, tử đạo.

Ngày 15 tháng 8

Màu trắng. Thứ 3 tuần 19 Thường Niên. Lễ Đức Maria linh hồn và xác lên trời. Lễ trọng. Kiêng việc xác. Lễ cho giáo dân.

Các bài đọc lễ vọng: 1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

Các bài đọc lễ chính ngày: Kh 11,19a;12,1-6a.10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

Ngày 16 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20. Thánh Têphanô Hunggari (màu trắng).

Ngày 17 tháng 8

Màu xanh. Thứ 5 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.

Ngày 18 tháng 8

Màu xanh. Thứ 6 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

Ngày 19 tháng 8

Màu xanh. Thứ 7 tuần 19 Thường Niên. Các bài đọc: Gs 24,14-29; Mt 19,13-15. Thánh Gioan Êuđê, Linh mục (màu trắng).

Ngày 20 tháng 8 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 20 Thường Niên. Tv tuần 4. Các bài đọc: Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32. Mt 15,21-28.

Câu hỏi giáo lý

H. Điều răn thứ 7 cấm những điều gì?

T. Điều răn thứ 7 cấm:

  • Trộm cắp, đó là việc chiếm đoạt tài sản người khác trái với ý muốn hợp lý của họ.
  • Trả lương không công bằng;
  • Lũng đoạn giá trị của cải để từ đó rút ra lợi nhuận cho mình mà làm thiệt hại cho người khác,
  • Việc giả mạo các thương phiếu hay hóa đơn.
  • Trốn thuế hoặc buôn bán gian lân, cố ý phá hoại tài sản cá nhân cũng như công cộng.
  • Đầu cơ, tham nhưngx, lạm dụng tài sản công làm của riêng, cố ý làm sai trái trong lao động, lãng phí.

Ngày 21 tháng 8

Màu trắng. Thứ 2 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: Tl 2,11-19; Mt 19,16-22. Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng.

Ngày 22 tháng 8

Màu trắng. Thứ 3 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30. Lễ nhớ Đức Maria Trinh Nữ Vương.

Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin.

Ngày 23 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (màu trắng).

Ngày 24 tháng 8

Màu đỏ. Thứ 5 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51. Lễ kính Thánh Batôlômêô, Tông đồ.

Ngày 25 tháng 8

Màu xanh. Thứ 6 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40. Thánh Louis; Thánh Giuse Calaxan, Linh mục (màu trắng).

Ngày 26 tháng 8

Màu xanh. Thứ 7 tuần 20 Thường Niên. Các bài đọc: R 2,1-3.8-11;4,13-17; Mt 23,1-12.

Ngày 27 tháng 8 Chúa nhật

Màu xanh. Chúa nhật 21 Thường Niên. Tv tuần 1. Các bài đọc: Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20.

Câu hỏi giáo lý

H. Nội dung Học thuyết xã hội của Hội thánh là gì?

T. Học thuyết xã hội của Hội Thánh, là sự khải triển có hệ thống các chân lý của Tin Mừng về phẩm giá con người và chiều kích xã hội của con người, đề ra những nguyên tắc để suy tư, qui định những tiêu chuẩn để phán đoán, và trình bày những qui luật và định hướng để hành động.

Ngày 28 tháng 8

Màu trắng. Thứ 2 tuần 21 Thường Niên. Lễ nhớ Thánh Augustinô, Giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Các bài đọc lễ nhớ: 1Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.

Các bài đọc ngày thường: 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13.15-22.

Ngày 29 tháng 8

Màu đỏ. Thứ 3 tuần 21 Thường Niên. Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.

Các bài đọc lễ nhớ: Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

Các bài đọc ngày thường: 1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26.

Ngày 30 tháng 8

Màu xanh. Thứ 4 tuần 21 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.

Ngày 31 tháng 8

Màu xanh. Thứ 5 tuần 21 Thường Niên. Các bài đọc: 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang