Tắt Quảng Cáo [X]

Tin mới! Bất ngờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô bị chất vấn lúc này – Xin cầu nguyện

01:32 04/10/2023
hoc du

Chiều ngày 02 tháng Mười vừa qua, Bộ Giáo lý đức tin đã công bố câu trả lời của Đức Thánh cha Phanxicô cho năm nghi vấn, do năm hồng y nêu lên, liên quan đến lập trường của Giáo hội về vấn đề chúc lành cho những cặp đồng phái, truyền chức linh mục cho phụ nữ, v.v.
Năm hồng y là Walter Brandmuller, người Đức, 94 tuổi, nguyên Giám đốc Viện Sử học của Tòa Thánh, Đức Hồng y Raymond Burke, 75 tuổi người Mỹ, nguyên Chủ tịch Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, Đức Hồng y Juan Sandoval, 90 tuổi, người Mêhicô, Đức Hồng y Robert Sarah, 78 tuổi, người Guinea Equatorial, nguyên Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, sau cùng là Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, Dòng Don Bosco, 91 tuổi, nguyên Giám mục Giáo phận Hong Kong.

Năm hồng y đã gửi bản nghi vấn cho Đức Thánh cha, ngày 10 tháng Bảy nhưng không thấy Đức Thánh cha trả lời. Các vị viết lại câu hỏi và ngày 21 tháng Tám năm nay gửi cho Đức Thánh cha, nhưng cả lần này cũng không thấy trả lời, nên các vị công bố bản câu hỏi sáng ngày 02 tháng Mười. Ban chiều cùng ngày, Bộ Giáo lý đức tin đã công bố bản trả lời của Đức Thánh cha, ghi ngày 11 tháng Bảy nhưng chưa công bố trước đó.

Năm nghi vấn liên quan đến việc trình bày mạc khải của Chúa, chúc lành cho những cặp đồng phái, đồng hành hay hiệp hành tính được Đức Thánh cha coi là yếu tính của Giáo hội, vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, sau cùng là điều kiện thiết yếu tiên quyết để được tha thứ trong tòa giải tội là ăn năn thống hối. Nhiều lần, Đức Thánh cha nhấn mạnh phải luôn luôn tha thứ trong tòa này mà không nói đến điều kiện tiên quyết vừa nói. Ngài nói: “dĩ nhiên sự thống hối là cần thiết, nhưng chúng ta không phải là chủ nhân, mà chỉ là những người quản lý khiêm tốn các bí tích, nuôi dưỡng các tín hữu”.

Lo âu của năm vị hồng y là xu hướng giải thích mạc khải của Chúa theo những bối cảnh văn hóa và lịch sử thịnh hành. Đức Thánh cha nhấn mạnh sự tiến triển trong việc giải thích mạc khải. Ví dụ, ngày xưa nạn nô lệ được chấp nhận, nay không còn như vậy. Giải thích mạc khải được đào sâu hơn. Nguyên tắc ở đây là ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người.

Về việc chúc hôn cho những cặp đồng tính luyến ái, Đức Thánh cha không phủ nhận, nhưng kêu gọi sự phân định và khôn ngoan của vị mục tử, làm sao để tránh hiểu lầm đó là một thứ hôn phối, coi như ngang hàng với bí tích hôn phối. “Người xin chúc lành, bày tỏ lời cầu xin Chúa phù trợ để sống tốt đẹp hơn”. Nhưng Đức Thánh cha bác bỏ việc Hội đồng Giám mục, hoặc giám mục giáo phận ban hành quy luật về việc này.

Về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, Đức Thánh cha không xác quyết, không đồng ý không phủ nhận. Ngài nhấn mạnh chức linh mục chung của mọi tín hữu đã chịu phép rửa, sự bình đẳng của chức linh mục này với chức linh mục thừa tác. Trong lãnh vực này, có Tông thư của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II, năm 1994, long trọng khẳng định Giáo hội không có quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Đức Thánh cha Phanxicô nhận xét Đức Gioan Phaolô II không tuyên bố từ Ngai tòa, cần phải nghiên cứu thêm về vấn đề này.


Nguồn: Đài Chân lý Á Châu

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang