Tắt Quảng Cáo [X]

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên

01:39 05/09/2023
hoc du

ĐỨC CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN VIÊN
GIÁM MỤC PHỤ TÁ GIÁO PHẬN VINH
GIÁM QUẢN TÔNG TÒA GIÁO PHẬN HƯNG HÓA

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên
Lễ bổn mạng : 29/06
Ngày sinh : 08/01/1965
Thụ phong : 03/10/1999
Khẩu hiệu : “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27)
Chức vụ : Nguyên Giám mục.
Địa chỉ liên hệ : TGM giáo phận Vinh

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 8/1/1965 tại Giáo xứ Hướng Phương, Giáo phận Vinh (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam).

Từ 1972-1983: Học chương trình phổ thông.

Từ 1984-1987: Đi nghĩa vụ quân sự phía Bắc, Việt Nam.

Từ 1987-1992: Học tại Đại học Nông nghiệp II, Huế, Khoa Kinh tế. Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế.

Từ 1993-1999: Học tại Đại Chủng viện Vinh Thanh, Giáo phận Vinh.

Ngày 03-10-1999: Thụ phong Linh mục.

Từ 2000-2009: Du học Australia. Tốt nghiệp với văn bằng Tiến sĩ Thần học và 3 văn bằng Thạc sĩ.

Từ 2009-2014: Phó Giám đốc và Giáo sư Tín lý Đại Chủng viện Phanxicô Xaviê (Vinh Thanh). Từ 2014: Giám đốc Đại Chủng viện.

Từ 2010: Tổng Đại diện Giáo phận Vinh.

Được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh ngày 13 tháng 6 năm 2013.

Thánh lễ Tấn phong Giám mục ngày 04 tháng 9 năm 2013. Khẩu hiệu Giám mục: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14,27).

Ngày 29/8/2020, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Phêrô, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, làm Giám quản Tông toà Giáo phận Hưng Hoá.

Tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XIII (3-7/10/2016), Đức Cha Phêrô được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc HĐGMVN, và được tái cử tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XIV (30/9/2019 – 04/10/2019).

Ngày 29/08/2020, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Hưng Hóa.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang