Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: 1 Đan sĩ Linh mục Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương qua đời

05:28 27/02/2024
hoc du
CÁO PHÓ
ĐAN SĨ LINH MỤC I-NHA-XI-Ô TRẦN THANH TOÀN
(Thuộc Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương)

– Sinh ngày 15/02/1967
– Tại Giáo xứ Thọ Ninh, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh
– Đã được Chúa gọi về lúc 7g30′, thứ Ba, ngày 27/02/2024
– Tại Đan viện Châu Sơn Đơn Dương (Lâm Đồng)
– Hưởng dương 57 tuổi
—–
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha I-nha-xi-ô được hưởng vinh phúc Quê Trời!


 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang