Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó: Linh Mục Vincentê Đinh Văn Mợi(Giáo Phận Bùi Chu)

01:24 24/11/2022
hoc du
Cha Cố Vinhsơn ĐINH VĂN MỢI mới được Chúa gọi về tại nhà hưu dưỡng Xuân Hoá.
Cha Vinhsơn Đinh Văn Mợi, sinh năm 1940. chịu chức ngày 06/06/1976.Ngài từng làm chánh xứ các giáo xứ như Lã Điền, Xương Điền,…Sau đó Ngài về hưu dưỡng tại nhà dưỡng Xuân Hoá và qua đời ngày 23/11/2022.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Vinhsơn được nghỉ yên muôn đời.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang