Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó: Linh Mục Vincentê Đinh Văn Mợi(Giáo Phận Bùi Chu)

01:24 24/11/2022
Cha Cố Vinhsơn ĐINH VĂN MỢI mới được Chúa gọi về tại nhà hưu dưỡng Xuân Hoá.
Cha Vinhsơn Đinh Văn Mợi, sinh năm 1940. chịu chức ngày 06/06/1976.Ngài từng làm chánh xứ các giáo xứ như Lã Điền, Xương Điền,…Sau đó Ngài về hưu dưỡng tại nhà dưỡng Xuân Hoá và qua đời ngày 23/11/2022.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha Cố Vinhsơn được nghỉ yên muôn đời.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang