Tắt Quảng Cáo [X]

Giáo Hội Việt Nam

Sứ Điệp Từ Trời

Cảnh giác với những bài viết về “Sứ Điệp Từ Trời”

Mặc dù Đức cha Giuse Nguyễn Văn Năng, Chủ tịch UB Giáo lý đức tin trực thuộc HĐGM Việt Nam đã ra văn thư cảnh báo về cái gọi là Sứ điệp từ trời (14.4.2015), xong thời gian gần đây vẫn có nhiều người Công giáo tin, truyền bá nên đã gây ra sự hoang mang, nguy hại cho đức tin nơi nhiều tín hữu.

lên đầu trang