Tắt Quảng Cáo [X]

Danh Sách Các Tu Sĩ, Linh Mục Mục Vụ Tại Các Bệnh Viện Thuộc TGP Sài Gòn

01:03 16/08/2021
hoc du

Danh Sách Các Tu Sĩ, Linh Mục Mục Vụ Tại Các Bệnh Viện Thuộc TGP Sài Gòn

(Thông tin rất hữu ích khi gia đình có người thân bị bệnh – xin chia s) :

Danh Sách Các Tu Sĩ, Linh Mục Mục Vụ Tại Các Bệnh Viện Thuộc TGP Sài Gòn
Danh Sách Các Tu Sĩ, Linh Mục Mục Vụ Tại Các Bệnh Viện
Thuộc TGP Sài Gòn

* BỆNH VIỆN 115 và VIỆN TIM:
Cộng Đoàn MTG Chợ Quán, Gx Đồng Tiến: (028) 3865 0968
Nữ tu Maria Nguyễn Thị Triều, Dòng MTG Chợ Quán, BV 115 và Viện Tim – 090 988 5246
Nt Nguyễn Thị Ánh (hay gọi Ánh Bình), Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, BV 115 – 090 271 1758
Nt Phan Thị Oanh (hay gọi Phan Oanh), Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, Viện Tim – 037 878 3833
Nt Maria Nguyễn Thị Xoan, Tu Hội Nô Tỳ Thiên Chúa, Viện Tim – 083 676 1384
Nt Têrêsa Maria Đinh Thị Nguyệt Nga (Dương) & Nt Agata Maria Đinh Thị Lan (Tứ), Dòng Thừa Sai Trinh Vương Bùi Môn – 070 724 7066
* BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG :
Sr Maria Nguyễn Thị Triều, Dòng MTG Chợ Quán. – 090 988 5246
* CÁC BỆNH VIỆN TRONG QUẬN 5 :
Nt Têrêsa Ng. Thị Thùy Trang, Dòng MTG Chợ Quán – BV Chấn thương Chỉnh hình, Q.5 – 034 309 7264
Nt Têrêsa Trần Thị Quốc Toàn, Dòng MTG Chợ Quán, BV Nguyễn Tri Phương, Q. 5 – 098 998 492
Nt Maria Nguyễn Ngọc Thành, Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, BV Nguyễn Tri Phương – 035 363 0372
Nt Têrêsa Nguyễn Thị Phương, Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, BV Chợ Rẫy, 076 464 2797
Nt Têrêsa Maria Đinh Thị Nguyệt Nga (Dương) & Nt Agata Maria Đinh Thị Lan (Tứ), Dòng Thừa Sai Trinh Vương Bùi Môn,
BV Chợ Rẫy, BV Nguyễn Trãi, BV Huyết Học – 070 724 7066
Cha Giuse Nguyễn Bá Tuần, Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả – 093 213 1445
Cha G.B. Nguyễn Văn Thành, Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả – (028) 3751 1242
Cha Giuse Nguyễn Cần, Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả – 090 660 1303
Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, Dòng Ngôi Lời – 076 554 4221
* BỆNH VIỆN GÒ VẤP :
Nt Maria Vũ Thụy Phương Uyên – Dòng MTG Gò Vấp – 091 544 9862
Nt Têrêsa Nguyễn Thị Thơm – Dòng MTG Gò Vấp – 036 582 0444
* BỆNH VIỆN 175 (QUÂN Y VIỆN) :
Nt Maria Nguyễn Thị Hồng Phương, Dòng MTG Gò Vấp – (028) 3894 1492
Nt Anna Nguyễn Thị Tường Vy, Dòng MTG Gò Vấp – (028) 3894 1492
Nt Maria Nguyễn Ngọc Hà, Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima, Bác sĩ Đông Y, Giảng Viên Trường Trung Cấp Quân Y, Gò Vấp – 093 736 7109
Các cha Dòng Đa Minh – (028) 3932 1881
* BỆNH VIỆN BÌNH DÂN :
Các Cha Dòng Đa Minh – (028) 3932 1881
Nt Têrêsa Maria Đinh Thị Nguyệt Nga (Dương) & Sr Agata Maria Đinh Thị Lan (Tứ), Dòng Thừa Sai Trinh Vương Bùi Môn – 070 724 7066
* BỆNH VIỆN BÌNH THẠNH :
Các Cha Dòng Phanxicô, Đakao : (028) 3822 2294 – 6291 4945
* BỆNH VIỆN MẮT (Saint Paul) & BV NHI ĐỒNG 1 :
Các Cha Dòng Đa Minh – (028) 3932 1881
Nt Inê Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, BV Nhi Đồng 1 – 038 593 3653
* BỆNH VIỆN TỪ DŨ :
Nt Têrêsa Nguyễn Thị Hường, Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn – 090 672 8858
Nt Maria Nguyễn Thị Phúc & Nt Têrêsa Maria Nguyễn Thị Khánh Ly (Liệu), Dòng Thừa Sai Trinh Vương Bùi Môn – 076 573 7981
* BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG :
Các Cha Dòng Tên Đắc Lộ, 171 Lý Chính Thắng : (028) 3526 1485
Các Cha Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng : (028) 3931 6322 – 3931 1779 – 3843 7715
* BỆNH VIỆN UNG BƯỚU & BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH :
Các Cha Dòng Đa Minh : (028) 3932 1881
Nt Maria Bùi Thị Tuyết Nhung, Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, BV Ung Bướu – 090 339 7740
Nt Têrêsa Trần Thị Ánh Hằng, Dòng NTBA Vinh Sơn, Khoa Nhi BVND Gia Định – 036 666 0265
Nt Têrêsa Lê Thị Mai Anh, Dòng NTBA Vinh Sơn, Khoa Hồi Sức Ngoại, BVND Gia Định – 038 900 0208
Cộng Đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn Gia Định : (028) 3841 4843
Nt Maria Nguyễn Thị Mai & Nt Maria Nguyễn Thị Thúy Hà, Dòng NTBA Vinh Sơn, Phụ trách Nồi súp BV Ung Bướu – 090 308 7177
Nt Maria Nguyễn Thị Phúc & Nt Têrêsa Maria Nguyễn Thị Khánh Ly (Liệu), Dòng Thừa Sai Trinh Vương Bùi Môn, BV Ung Bướu – 076 573 7981
* BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI :
Các Cha Dòng Đa Minh : (028) 3932 1881
Nt Maria Nguyễn Thị Hương Thảo, Bác sĩ thực tập, Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima – 093 744 3481
* BỆNH VIỆN HÓC MÔN :
Văn Phòng Mục Vụ Gx Hóc Môn : (028) 3504 3811
Cha Giorgiô Nguyễn Đức Phùng, SDB, Gx Hóc Môn: 091 313 1221
* BỆNH VIỆN XUYÊN Á, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi :
Văn Phòng Mục Vụ Gx Tân Thịnh, Cầu Bông, Hóc Môn : (028) 3713 1561
Cha Tôma Trần Ngọc Sơn, SDB, Gx Tân Thịnh, Cầu Bông, Hóc Môn: 090 313 0471
Các Cha Hội Thừa Sai VN, Ấp Đình, Xã Tân Phú Trung, Củ Chi : (028) 3796 1484
Cha Giuse Đỗ Văn Thụy, Hội Thừa Sai Việt Nam : 091 887 4938
* BỆNH VIỆN QUÂN DÂN MIỀN ĐÔNG, QUẬN 9 :
Các Cha Học Viện Phanxicô, Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú, Quận 9: (028) 3896 0017
* BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC :
Văn Phòng Mục Vụ Giáo Xứ Hiển Linh, Dòng Tên – (028) 3896 0349
Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima, Xuân Hiệp : (028) 3724 0586
Nt Maria Phạm Thị Thanh Huyền, Dòng Nữ Đa Minh Bà Rịa : 097 944 4173
Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, SJ, Gx Hiển Linh : 090 598 9096 (từ tháng 6–2016)
Cha Micae Bùi Hà Ngân, SJ, Gx Hiển Linh : 098 684 5445
* BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAM PHÚ, THỦ ĐỨC :
Văn Phòng Mục Vụ giáo xứ Châu Bình : (028) 3896 3324
Cha Gioan M. Vianney Phạm Mạnh Cương, Dòng Đồng Công, Gx Châu Bình : 093 807 9966
Cha Anrê Maria Đinh Văn Khương, Dòng Đồng Công, Gx Châu Bình : 039 601 0827
Cha Giuse Trần Quang Tuần, Dòng Đồng Công : 033 504 9432
Các Cha Đan Viện Biển Đức Thiên Phước : (028) 3729 4971 – 3897 7512
Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Phúc Âm : (028) 3729 4482 – Nt Mađalêna Nguyễn Thị Tính : 093 643 5100
PHÒNG THUỐC TRINH VƯƠNG, DÒNG NỮ ĐA MINH ROSA LIMA, XUÂN HIỆP– GIÁO XỨ THÁNH KHANG, TAM HÀ, ĐT: (028) 3889 1545
Nt Maria Nguyễn Thị Lệ Thu, Bác sĩ đông y – ĐT: 097 310 0849;
Nt Maria Goretti Nguyễn Đoàn Thảo Sương, Y sĩ đa khoa – Nt Maria Nguyễn Thị Khuyên, Lương y đa khoa, Y sĩ đa khoa – ĐT: 038 791 4930
Nt Lucia Nguyễn Thị Thủy Tiên, Y sĩ đa khoa.
Nt Anna Lê Thị Lệ Quyên, Dược sĩ trung cấp
Nt Maria Lê Thị Vinh, Vật lý trị liệu
Nt Maria Nguyễn Thị Mến, Lương y – Chuyên bốc thuốc Nam
* TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP :
Cha Giuse Đỗ Đức Phú, Dòng Camillô, Nhà Thờ Mẫu Tâm, 389 Hoàng Văn Thụ, P. 2, Tân Bình – 093 827 2766
Các Cha Dòng Chúa Cứu Thế, 38 Kỳ Đồng : (028) 3931 6322 – 3931 1779 – 3843 7715
Các Cha Dòng Đa Minh, Ba Chuông : (028) 3844 8206 – Quận 3 : (08) 3932 1881
Các Cha Dòng Phanxicô, Đakao : (028) 3822 2294 – 6291 4945
Các Cha Dòng Tên, Đắc Lộ Sàigòn : (028) 3526 1485 – Hiển Linh, Thủ Đức : (028) 3897 9197 – 3896 0349
Các Cha Tu Đoàn Giáo Sĩ Nhà Chúa, Hàng Sanh : (028) 3899 6681
Các Cha Dòng Đồng Công, Thủ Đức : (028) 3896 8471 – 3896 3324
Các Cha Đan Viện Biển Đức, Thủ Đức : (028) 3729 4971 – 3897 7512
Các Cha Salêdiêng Bon Bosco, Xuân Hiệp : (028) 3724 0473 – 3724 0313
Các Cha Dòng Thánh Thể, Khiết Tâm, Thủ Đức : (028) 3729 0026 – 3729 1572 – 3729 3050

GPCANTHO

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang