Tắt Quảng Cáo [X]

Tin Vui Có Thêm 3 Tân Đức Giám Mục VN Mới Lúc Này – Xin Cầu Nguyện cho Giáo Hội Công Giáo VN

01:10 15/05/2023
hoc du

Xin anh chị em cầu nguyện cho 3 Đức Giám Mục VN Mới Lúc Này.

https://youtube.com/watch?v=4e93LQmzbAM


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang