Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn TGP Hà Nội – Linh mục Giuse Nguyễn Tiến Khẩu mới được Chúa gọi về – Xin cầu nguyện !

08:09 09/11/2022
hoc du
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho Linh hồn Linh Mục Giuse được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen !

XIN CẦU NGUYỆN CHO LINH HỒN
Cha GIUSE NGUYỄN TIẾN KHẨU
Sinh ngày 30/12/1940.
Thụ phong linh mục ngày 19/12/1971.
Cha bản hương Giáo xứ Phùng Khoang – TGP Hà Nội.
Cha được Chúa thương gọi về hồi 7h47 thứ 4, ngày 9/11/2022.
Xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và quý Cộng đoàn cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Chương trình tang lễ chính thức của Cha Giuse như trong cáo phó.
Trân trọng kính báo!

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang