Tắt Quảng Cáo [X]

Xót xa: Nữ tu trẻ VN vừa mới qua đời hôm nay – Xin cầu nguyện Nữ tu Maria Nguyễn Thị Xuyên

01:15 11/11/2022
Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Dì Maria Nguyễn Thị Xuyên( HD Đức Mẹ Hiệp Nhất) mới được Chúa gọi về hưởng kiến Tôn Nhan Chúa.
———–🌿🙏🙏🙏🌿———-

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang