Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó: Đan sĩ linh mục M. Biển Đức NGUYỄN VĂN NGHĨA – Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn

08:08 06/09/2022
hoc du
“Để nên lời ngợi ca, cho vinh quang Thiên Chúa” (Ep 1, 6).
AI TÍN

“Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh”
Viện phụ và Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn kính báo:

Đan sĩ linh mục M. Biển Đức NGUYỄN VĂN NGHĨA

Sinh ngày 13-03-1957 tại Sài Gòn.

Khấn dòng: 21-11-1977

Lãnh tác vụ Linh mục: 06-09-1997

Đã an nghỉ trong Chúa: lúc 01g50 thứ Ba, ngày 06-09-2022, tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hưởng thọ 65 tuổi, sau 45 năm khấn dòng và 25 năm phục vụ Thiên Chúa trong tác vụ Linh mục.

Nghi thức nhập quan: 16g00 thứ Ba, ngày 06-09-2022

Thánh Lễ An Táng:

được cử hành vào lúc 8g00 thứ Năm, 08-09-2022

Tại nguyện đường Nhà Cha, Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Sơn, địa chỉ: 227 Tân Lộc, P. Phước Hòa, Tx. Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đan sĩ Linh mục M. Biển Đức Nguyễn Văn Nghĩa sẽ an nghỉ tại đất thánh của Đan viện cùng với anh em đan sĩ trong Dòng.

Kính xin quý vị hiệp ý cầu nguyện cho đan sĩ linh mục Maria Biển Đức sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang