Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Lộc mới được Chúa gọi về

09:00 24/11/2022
hoc du

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

Hội Linh Mục Xuân Bích Việt Nam thành kính báo tin:

CHA ĐAMINH TRẦN THÁI HIỆP, PSS

Sinh ngày 30 tháng 10 năm 1932.

Chịu chức linh mục ngày 8/6/1963.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20g50 ngày 23 tháng 11 năm 2022, tại Xuân Lộc. Hưởng thọ 90 tuổi, 59 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 16g00, ngày 24 tháng 11 năm 2022.

Thánh lễ an táng vào lúc 8g30 sáng Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho Cha Đaminh sớm được hưởng nhan thánh Chúa. RIP.

Đôi nét về cuộc đời của Cha Đaminh Trần Thái Hiệp, PSS:

30/10/1932: sinh tại giáo xứ Kính Danh, Giáo phận Bùi Chu

8/6/1963 : Thụ phong linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn, do Đức cha Paul Seitz (Phaolô Kim) Giám mục Kontum.

1963-1964 : Được bài sai đi dạy học tại Tiểu Chủng viện Thừa sai Kontum (1).

1964-1969 : Du học tại Paris.

1965           : Nhập Hội Linh Mục Xuân Bích.

1969-1972 : Dạy học tại Đại Chủng viện Huế.

1972-1975 : Dạy học tại Đại Chủng viện Hòa Bình (Đà Nẵng)

1975-1989 : Dạy học tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Làm Phó xứ Xuân Khánh, và quản nhiệm Giáo xứ Duyên Lãng.

1989-1993 : Được bài sai đi làm Quản xứ Thái Xuân và tiếp tục dạy tại Tòa Giám mục Xuân Lộc.

1993-2002 : Trở lại Xuân Khánh làm Quản xứ. Phụ trách chủng sinh Xuân Lộc, đi dạy tại Đại Chủng viện Sài Gòn và Đại Chủng viện Huế.

2002-2005 : Ra ở tại Đại Chủng viện Huế (2). Đi dạy tại Đại Chủng viện Hà Nội.

2004-2007 : Giám đốc Đại Chủng viện Huế.

2008-2011 : Dạy học tại Đại Chủng viện Huế, dạy tại Đại Chủng viện Xuân Lộc.

2011-2012          : Dạy tại Đại Chủng viện Mỹ Đức, Thái Bình (3)

2013-5/2013 : Học viện dòng Đồng Công – Thủ Đức

6/2013-2022        : Nghỉ hưu tại giáo xứ Xuân Khánh, giáo phận Xuân Lộc.

23/11/2022 : Qua đời tại Xuân Khánh, giáo phận Xuân Lộc.

————————————–

(1) 1958-1959 : Năm đi thực tập được bài sai đi dạy tại Tiểu Chủng viện Làng Sông, Quy Nhơn.

(2) Thời gian ở Huế đợt 2 cũng dạy tại Học viện liên dòng nữ.

(3) Tổng cộng : 2 Tiểu Chủng viện và 6 Đại Chủng viện.Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang