Tắt Quảng Cáo [X]

Thông báo: Hoãn tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

04:26 10/10/2021
hoc du

Theo thông lệ, Giáo phận Hưng Hóa đến lượt đăng cai tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, sau khi đã tham khảo những người hữu trách, Đức Cha Giám Quản Tông Tòa giáo phận Hưng Hóa Phêrô Nguyễn Văn Viên đã trình bày với Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên xin hoãn tổ chức Đại Hội và được Đức Tổng chấp thuận.

TOÀ GIÁM MỤC HƯNG HOÁ
70 Lê Lợi, Tx. Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: (024) 33 832 453
Email: tgmsontay@gmail.com

THÔNG BÁO
HOÃN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GIÁO TỈNH HÀ NỘI

Kính gửi: Quý Cha đặc trách giới trẻ các giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội
Kính thưa quý Cha,
Theo thông lệ, Giáo phận Hưng Hóa đến lượt đăng cai tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XVIII. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, sau khi đã tham khảo những người hữu trách, Đức Cha Giám Quản Tông Tòa giáo phận Hưng Hóa Phêrô Nguyễn Văn Viên đã trình bày với Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên xin hoãn tổ chức Đại Hội và được Đức Tổng chấp thuận.
Văn phòng TGM giáo phận Hưng Hóa xin trân trọng thông báo đến các giáo phận.
Kính chúc quý Cha tràn đầy sức khỏe và hồng ân Thiên Chúa.

Sơn Tây, ngày 05 tháng 10 năm 2021

Kính báo

(đã ấn ký)

Linh mục Phêrô Lê Quốc Hưng
Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Hưng Hóa

Thông báo: Hoãn tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội
Thông báo: Hoãn tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội

TGP HÀ NỘI

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang