Tắt Quảng Cáo [X]

Thánh lễ truyền chức linh mục cho 15 thầy Phó tế thuộc TGP Hà Nội – thứ Sáu ngày 03/12/2021

10:45 02/12/2021

Thánh lễ truyền chức linh mục cho 15 thầy Phó tế thuộc TGP Hà Nội do Đức TGM Giuse cử hành được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ giáo xứ Hoàng Nguyên vào lúc 9h30 – Thứ Sáu ngày 03/12/2021.

lên đầu trang