Tắt Quảng Cáo [X]

Quyết Định Sa Thải 1 Tu Sĩ VN Lúc Này – Xin Cầu Nguyện cho Hội Dòng Đa Minh Thái Bình

12:37 14/03/2023
hoc du
Kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2023, chị Maria Nguyễn Thị Thúy (Quý) không còn là thành viên thuộc Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình, Hội dòng cũng sẽ không chịu trách nhiệm về cuộc sống và việc làm của chị.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang