Tắt Quảng Cáo [X]

Quan hệ trước hôn nhân thì tội nặng như thế nào?

03:19 03/11/2021
hoc du

Con chào Cha và ban biên tập! Con 20 tuổi, con và bạn đã có quan hệ với nhau, chỉ mới đây thôi, sau đó con có đi xưng tội, con rất lo không biết sau khi xưng tội rồi con có được rước lễ không? Con không biết mức tội quan hệ trước hôn nhân là nặng như thế nào? Xin Cha giải đáp thắc mắc giúp con.

Hỏi:Con chào Cha và ban biên tập! Con 20 tuổi, con và bạn đã có quan hệ với nhau, chỉ mới đây thôi, sau đó con có đi xưng tội, con rất lo không biết sau khi xưng tội rồi con có được rước lễ không? Con không biết mức tội quan hệ trước hôn nhân là nặng như thế nào? Xin Cha giải đáp thắc mắc giúp con.
Đáp:
Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy:
Gian dâm là quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ còn tự do. Tội này trái nghịch cách nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người, vốn tự nhiên quy hướng tới lợi ích của đôi phối ngẫu cũng như tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Ngoài ra, gian dâm còn là một gương xấu nghiêm trọng, khi làm băng hoại giới trẻ. (Sách GLHTCG số 2353).
Như vậy việc quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân là một trọng tội và được gọi là tội gian dâm.
Khi nhận ra mình phạm tội, với lòng thống hối chân thành bạn chạy đến với Bích tích Hoà giải, chắc chắn bạn sẽ được Chúa tha thứ. Bởi Bí Tích Hoà Giải được Chúa thiết lập để hối nhân nhận được ơn tha thứ và được hoà giải với Thiên Chúa và Hội Thánh. Cho nên, sau khi đã lãnh nhận Bí tích Hoà giải với lương tâm ngay thẳng, anh hãy yên lòng rước lễ. Và chính lúc nầy đây, qua Bí tích Thánh Thể anh gặp được một tình yêu vĩ đại, và chính nhờ cuộc gặp gỡ này, anh sẽ được biến đổi để yêu mến Chúa nhiều hơn và sẵn sàng xa trách những gì xúc phạm đến tình yêu này.
Chúc anh an vui.

Giải Đáp và Hướng Dẫn: Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang