Tắt Quảng Cáo [X]

NASA tài trợ nghiên cứu trị giá 64,1 triệu đô la cho Đại học Công giáo

08:33 18/07/2021
hoc du

Khoản tài trợ này nâng tổng số tiền mà CUA (communications) nhận được từ NASA lên đến gần 90 triệu USD trong vòng 5 năm tới.

Đại học Công giáo Hoa Kỳ gần đây đã được trao tặng tài trợ nghiên cứu đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử của trường. Khoản tài trợ 64,1 triệu đô la sẽ hướng tới việc tài trợ cho một thỏa thuận hợp tác giữa CUA và NASA. CUA là một trong sáu trường khu vực DC gần đây đã hợp tác với NASA.
Khoản tài trợ này sẽ thiết lập Quan hệ Đối tác Nghiên cứu Môi trường Vũ trụ và Trực thăng (PHaSER), trong 5 năm. Đến lượt nó, PHaSER sẽ giúp thúc đẩy chương trình của Bộ phận Khoa học Trực thăng của Trung tâm Chuyến bay Vũ trụ Goddard (HSD) của NASA.

Về khoản tài trợ mới, Giám đốc Đại học Aaron Dominguez cho biết:

“Khi được thực hiện, đây trở thành khoản tài trợ nghiên cứu lớn nhất trong lịch sử của Đại học Công giáo Hoa Kỳ, và khi được thực hiện với sự tham gia phụ gần đây của chúng tôi trong thỏa thuận hợp tác CRESST II NASA, đẩy tổng dự án do NASA tài trợ của chúng tôi lên chỉ hơn 90 triệu đô la so với năm năm tới. ”

PHaSER

Theo CUA , chương trình PHaSER có một số mục đích, bắt đầu bằng việc tăng cường quan hệ đối tác với HSD. PHaSER sẽ tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa hai cơ quan, đồng thời nuôi dưỡng và tạo cơ hội cho thế hệ nhà khoa học tiếp theo. Thông qua chương trình, sinh viên sẽ tạo dựng mối quan hệ với các nhân viên của NASA để sẵn sàng cho họ thành công trong lĩnh vực của họ.

Bob Robinson, giám đốc PHaSER và giáo sư vật lý nghiên cứu tại CUA, giải thích nghiên cứu cụ thể mà họ sẽ tiến hành:

“Nhiệm vụ của Phòng Vật lý Trực thăng là nghiên cứu sự vận chuyển năng lượng, dưới dạng các hạt và bức xạ từ mặt trời qua không gian liên hành tinh và ảnh hưởng của nó lên bầu khí quyển và tầng điện ly của Trái đất.”

PHaSER chỉ là sự hợp tác gần đây nhất giữa CUA và NASA. Năm 2016, cả hai đã ký một thỏa thuận hợp tác thành lập Trung tâm Vật lý Xuất sắc của Heliosphere và Mặt trời (CEPHEUS). Thỏa thuận này chứng kiến ​​Phòng Vật lý của CUA thành lập Trung tâm Thời tiết Không gian. Trong năm năm qua, trung tâm đã nghiên cứu các hiện tượng thời tiết không gian.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang