Tắt Quảng Cáo [X]

Người theo Đạo công giáo trên toàn thế giới năm 2024 có 1,39 tỷ người

10:37 20/04/2024
hoc du

số tín hữu Công giáo trên thế giới đã tăng lên, từ 1,376 tỷ vào năm 2021 lên 1,39 tỷ vào năm 2022

Theo dữ liệu được công bố ngày 4.4.2024 của Niên giám Tòa Thánh 2024 và Niên giám Thống kê của Giáo hội 2022, số tín hữu Công giáo trên thế giới đã tăng lên, từ 1,376 tỷ vào năm 2021 lên 1,39 tỷ vào năm 2022, với mức tăng tương đối là 1%, nhưng số linh mục, tu sĩ tiếp tục giảm sút. Trong năm 2022, có 407.730 linh mục Công giáo trên thế giới, giảm 0.03% so với năm trước đó. Số chủng sinh cũng giảm sút, trong năm 2022 có 108.481 chủng sinh, giảm 1.3% so với năm 2021. Số tu sĩ trong Giáo hội tiếp tục suy giảm, năm 2022 có 599.228 tu sĩ nam nữ, giảm 1.6%.

Vatican từ chối Joe Biden tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng, Vì ủng hộ Phá Thai

Cùng với đó Mời cộng đoàn đọc qua bài viết 1/3 các quốc gia trên thế giới vi phạm tự do tôn giáo 

1/3 các quốc gia trên thế giới vi phạm tự do tôn giáo

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang