Tắt Quảng Cáo [X]

Các cơ sở Công giáo mà Nhà nước Việt Nam đã chuyển quyền sử dụng

07:08 21/09/2021
hoc du

Theo thống kê của phía Công giáo, vào năm 1969, Giáo hội Công giáo ở miền Nam Việt Nam đã sở hữu 226 trường trung học, 1030 trường tiểu học, cô nhi viện, 48 bệnh viện, 35 viện dưỡng lão, 8 trại phong cùi và 159 phòng phát thuốc.

Theo thống kê của phía Công giáo, vào năm 1969, Giáo hội Công giáo ở miền Nam Việt Nam đã sở hữu 226 trường trung học, 1030 trường tiểu học, cô nhi viện, 48 bệnh viện, 35 viện dưỡng lão, 8 trại phong cùi và 159 phòng phát thuốc.

Các cơ sở Công giáo mà Nhà nước Việt Nam đã chuyển quyền sử dụng
Các cơ sở Công giáo mà Nhà nước Việt Nam đã chuyển quyền sử dụng

Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh) cho hãng thông tấn Fides biết sau 1975 thì chỉ riêng Giáo phận Sài Gòn bị mất 400 cơ sở; còn tòa tổng giáo phận Hà Nội nói rằng hiện có 95 cơ sở của tổng giáo phận Hà Nội nhà nước đang sử dụng.
Đây là danh sách chưa đầy đủ về các cơ sở Công giáo (bao gồm các cơ sở do Giáo quyền điều hành hoặc các tổ chức mang căn tính Công giáo điều hành) mà ngày nay nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang sử dụng. Việc sử dụng này trên danh nghĩa trưng thu, trưng dụng, quản lý, tặng cho, hiến, mượn hoặc hai bên trao đổi, hiến sung công tùy sự cam kết (có văn bản hoặc không) theo chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa.

Các cơ sở Công giáo mà Nhà nước Việt Nam đã chuyển quyền sử dụng là những bất động sản thuộc sở hữu (một phần hoặc toàn phần) của Công giáo tại Việt Nam mà Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trưng dụng sau đó cấp quyền sử dụng cho pháp nhân khác.
Thống kê
Theo thống kê của phía Công giáo, vào năm 1969, Giáo hội Công giáo ở miền Nam Việt Nam đã sở hữu 226 trường trung học, 1030 trường tiểu học, cô nhi viện, 48 bệnh viện, 35 viện dưỡng lão, 8 trại phong cùi và 159 phòng phát thuốc. Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh) cho hãng thông tấn Fides biết sau 1975 thì chỉ riêng Giáo phận Sài Gòn bị mất 400 cơ sở; còn tòa tổng giáo phận Hà Nội nói rằng hiện có 95 cơ sở của tổng giáo phận Hà Nội nhà nước đang sử dụng.
Đây là danh sách chưa đầy đủ về các cơ sở Công giáo (bao gồm các cơ sở do Giáo quyền điều hành hoặc các tổ chức mang căn tính Công giáo điều hành) mà ngày nay nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang sử dụng. Việc sử dụng này trên danh nghĩa trưng thu, trưng dụng, quản lý, tặng cho, hiến, mượn hoặc hai bên trao đổi, hiến sung công tùy sự cam kết (có văn bản hoặc không) theo chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa.

Conggiao.vn/ST

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang