Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Linh mục Phêrô Phan Văn Bình thuộc GP Vĩnh Long mới được Chúa gọi về

03:28 04/07/2022
hoc du

Sự Sống Này Chỉ thay đổi mà không mất đi.

Xin Cộng Đoàn thêm lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Phêrô…Nguồn: GP Vĩnh Long

 

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang