Tắt Quảng Cáo [X]

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2023

02:58 29/12/2022
hoc du

Lịch phụng vụ Công giáo tháng 3 năm 2023

Tháng ba: Tháng kính Thánh Giuse

Thánh Giuse là Quan Thầy và gương mẫu các công nhân và gia trưởng. Người đã sống cuộc đời lao động để nuôi gia đình, hoàn thành sứ mệnh cứu độ. Thánh Giuse là công nhân, là gia trưởng, chúng ta hãy học nơi Người để biết giá trị lao đôngj; Nuôi sống gia đình và bản thân, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực, là góp phần vào việc hoàn thiện công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Tháng 3 tháng kính Thánh Giuse
Tháng 3 tháng kính Thánh Giuse

Ngày 1 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 1 Mùa Chay. Các bài đọc: Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Ngày 2 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

Ngày 3 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Các bài đọc: Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

Ngày 4 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 1 Mùa Chay. Đầu tháng. Thánh Caximia. Các bài đọc: Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

Ngày 5 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 2 Mùa Chay. Tv tuần 2. Các bài đọc: St 12,1-4a; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9.

Câu hỏi giáo lý

H. Trong trường hợp có nguy cơ chiến tranh, ai có quyền phán đoán về những điều kiện đó?

T. Quyền này tùy thuộc vào sự phán đoán khôn ngoan của những vị cầm quyền, những vị này cũng có quyền đề ra cho công dân nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Những ai vì lý do lương tâm không thi hành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, phải phục vụ xã hội bằng những hình thức khác.

Ngày 6 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: Dn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

Ngày 7 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Pepêtua và Thánh Phêlixita, tử đạo. Các bài đọc: Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.

Ngày 8 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Các bài đọc: Gr18,18-20; Mt 20,17-28.

Ngày 9 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 2 Mùa Chay. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. Các bài đọc: Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

Ngày 10 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: St 37,3-4.12-13a.17a-28. Mt 21,33-43.45-46.

Ngày 11 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 2 Mùa Chay. Các bài đọc: Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

Ngày 12 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 3 Mùa Chay. Tv tuần 3. Các bài đọc: Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 hoặc 4,5-15.19b-26.39a.40-42.

Câu hỏi giáo lý

H. Trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý đòi buộc điều gì?

T. Ngay cả trong trường hợp chiến tranh, luật luân lý vẫn luôn có hiệu lực. Luật này đòi buộc phải xử sự cách nhân đạo với những người không chiến đấu, các chiến binh bị thương và các tù binh. Các hành động cố ý đi ngược với quyền lợi của các dân tộc và các mệnh lệnh buộc thi hành các hành động đó, đều là những tội ác mà sự vâng phucj tối mặt không đủ để chạy tội. Phải kết án những sự hủy diệt hàng loạt, cungx như việc tiêu diệt một dân tộc hay một sắc tộc thiểu số. Đó là những tội rất nặng nề. Về mặt luân lý, phải chống lại các mệnh lệnh buộc thi hành các tội ác như thế.

Ngày 13 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: 2V 5,1-15a; Lc4,24-30.

Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng (2013).

Ngày 14 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

Ngày 15 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

Ngày 16 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Gr 7,23-28; Lc 11,14-23.

Ngày 17 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

Thánh Patricô, Giám mục.

Ngày 18 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 3 Mùa Chay. Các bài đọc: Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

Thánh Syrilô, Giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội thánh.

Ngày 19 tháng 3 Chúa nhật

Chúa nhật 4 Mùa Chay. Tv tuần 4. Các bài đọc: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 hoặc 9,1.6-9.13-17.34-38.

Kỷ niệm ngày Đăng quang Đức Giáo hoàng Phanxicô (2013).

Câu hỏi giáo lý

H. Chúng ta phải làm gì để tránh chiến tranh?

T. Vì chiến tranh gây ra những sự dữ và bất công, nên chúng ta phải làm tất cả những gì hợp lý để ngăn chặn chiến tranh bằng bất cứ giá nào. Đặc biệt phải tránh việc tích trữ và buôn bán vũ khí không do các chính quyền hợp pháp quy định; phải tránh những bất công về mặt kinh tế và xã hội; tránh việc kỳ thị chủng tộc và tôn giáo; phải tránh ganh ghét, thách thức, kiêu căng và tinh thần báo thù. Tất cả những gì được thực hiện để khắc phục các tệ hại này và những xáo trộn khác, đeèu giúp xây dựng hòa bình và đẩy xa chiến tranh.

Ngày 20 tháng 3

Màu trắng. Thứ 2 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: 2Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a hoặc Lc 2,41-51a.

Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng, Lễ cho giáo dân. Bổn mạng Hội Dòng Mến Thánh Giá.

Ngày 21 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Ed 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16.

Ngày 22 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 49,8-15; Ga 5,17-30.

Ngày 23 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Xh32,7-14; Ga 5,31-47. Thánh Turibiô Mônrôkhêrô, Giám mục.

Ngày 24 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.

Ngày 25 tháng 3

Màu tím. Thứ 7 tuần 4 Mùa Chay. Các bài đọc: Is 7,10-14;8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

Lễ Truyền Tin, Lễ trọng.

Ngày 26 tháng 3 Chúa nhật

Màu tím. Chúa nhật 5 Mùa Chay. Tv tuần 1. Chúa nhật dọn chịu nạn. Các bài đọc: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 hoặc 11,3-7.17.20-27.33b-45.

Câu hỏi giáo lý

H. Con người có bổn phận gì đối với phái tính của mình?

T. Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ, có cùng một phẩm giá nhân bản. Ngài đã khắc ghi ơn gọi yêu thương và hiệp thông nơi mỗi người. Mỗi người phải chấp nhận phái tính riêng của mình và nhận ra tầm quan trọng của nos đối với toàn thể con người, tính đặc thù của mỗi phái tính và việc hai phái tính bổ túc cho nhau.

Ngày 27 tháng 3

Màu tím. Thứ 2 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 hoặc 13,41c-62; Ga 8,1-11.

Ngày 28 tháng 3

Màu tím. Thứ 3 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Ds 21,4-9; Ga 8,21-30.

Ngày 29 tháng 3

Màu tím. Thứ 4 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Đn 3,14-20.24-25.28; Ga 8,31-42.

Ngày 30 tháng 3

Màu tím. Thứ 5 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: St 17,3-9; Ga 8,51-59.

Ngày 31 tháng 3

Màu tím. Thứ 6 tuần 5 Mùa Chay. Các bài đọc: Gr 20,10-13; Ga 10,32-42.

Bế mạc tháng kính Thánh Giuse.

=>> Xem các tháng khác tại đây<<=


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang