Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó: Nữ tu Maria Nguyễn Thị Thế thuộc Hội Dòng MTG Cái Nhum

06:55 22/09/2022
hoc du

Xin hiệp dâng lời Cầu nguyện cho Linh hồn Dì Maria Nguyễn Thị Thế, Hội Dòng MTG Cái Nhum sớm được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang