Tắt Quảng Cáo [X]

Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình: Thông báo về việc sa thải chị Maria Nguyễn Thị Thúy (Quý)

12:24 14/03/2023
hoc du
Kể từ ngày 07 tháng 3 năm 2023, chị Maria Nguyễn Thị Thúy (Quý) không còn là thành viên thuộc Hội dòng nữ Đa Minh Thái Bình, Hội dòng cũng sẽ không chịu trách nhiệm về cuộc sống và việc làm của chị.

– Xem thêm về NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC:

* HĐGM VN RA THÔNG CÁO KHẨN VỀ “NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC” – XIN CỘNG ĐOÀN LƯU Ý !!!

* CÁC LINH MỤC BỊ VẠ TUYỆT THÔNG VÀ MỘT SỐ TU SĨ ĐÃ RA KHỎI DÒNG VÌ ĐÃ KHÔNG VÂNG PHỤC ĐẤNG BẢN QUYỀN THEO NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC. HỌ ĐÃ TỰ Ý LẬP DÒNG TU.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang