Tắt Quảng Cáo [X]

Ai ngờ xuất hiện 1 Dòng Tu Giả ở Việt Nam – Xin cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo lúc này

10:14 04/02/2023
hoc du

CÁC LINH MỤC BỊ VẠ TUYỆT THÔNG VÀ MỘT SỐ TU SĨ ĐÃ RA KHỎI DÒNG VÌ ĐÃ KHÔNG VÂNG PHỤC ĐẤNG BẢN QUYỀN THEO NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC. HỌ ĐÃ TỰ Ý LẬP DÒNG TU.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang