Tắt Quảng Cáo [X]

CÁO PHÓ: Cha Cố Phaolo Phạm Minh Trý, GP Long Xuyên

10:16 10/11/2022
hoc du

CÁO PHÓ

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

 

 

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

 

CHA CỐ PHAOLO PHẠM MINH TRÝ

 

Sinh ngày: 8-12-1948

Tại: Giao Thuỷ, Nam Định

đã hoàn tất cuộc đời dương thế ngày 09/11/2022 tại Hoa Kỳ

Hưởng thọ: 74

 

Chương trình tang lễ sẽ được thông báo sau.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ

cầu cho linh hồn Cha Cố Phaolo

 

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Phaolo

mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Long Xuyên ngày 10/11/2022

TGM kính báo

 

TIỂU SỬ CHA CỐ PHAOLO PHẠM MINH TRÝ 

 

CHA CỐ PHAOLO PHẠM MINH TRÝ

Sinh ngày: 8-12-1948

Tại: Giao Thuỷ, Nam Định

Vào Đại Chủng viện: Thánh Giuse SG, năm 1968

Chịu chức linh mục ngày14-8-1975,

Tại: Ngọc Thạch, Kinh B, Thốt Nốt

Do Đức cha: GB. Bùi Tuần

 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

– Ngọc Thạch: 8/1975-1/1976

– Rạch Giá: 1/1976-6/1976

– Mong Thọ: 6/1976-2006

– Rạch Giá: 2/2006 -2019

– Giáo điểm Kiên An: 2019 -11/2022

Qua đời ngày: 09/11/2022

Tại: Hoa Kỳ

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang