Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Linh mục Trần Văn Thục thuộc Giáo phận Cần Thơ mới được Chúa gọi về

09:45 22/03/2022
hoc du

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Văn Phòng Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo:

LINH MỤC VINH SƠN TRẦN VĂN THỤC

Chánh xứ Giáo xứ Tân Lộc, Giáo hạt Cà Mau, Giáo phận Cần Thơ

Sinh ngày: 10.10.1948

Đã về Nhà Cha: lúc 11g00 Thứ Hai, ngày 21.3.2022

Hưởng thọ 74 tuổi đời và 45 năm trong thánh chức Linh mục.

Nghi thức tẩn liệm sẽ được cử hành lúc 08g00, thứ Ba, ngày 22.3.2022, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Cần Thơ, số 22/5 Trần Ngọc Quế, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Thánh lễ An táng đồng tế sẽ được cử hành lúc 09 giờ 00, thứ Tư, ngày 23.3.2022, tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Cần Thơ.

Giáo phận Cần Thơ thành kính phân ưu với thân nhân và bạn hữu của cha Vinh Sơn. Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha được Thiên Chúa ân thưởng Nước Trời.

Xin quý cha nhập tịch giáo phận Cần Thơ dâng ba (03) Thánh lễ (không Binae) cầu nguyện cho cha Vinh Sơn. Quý Cha Chánh xứ tổ chức giáo dân cầu lễ cho cha 03 ngày.

Lược sử Linh mục Vinh Sơn Trần Văn Thục:

►09/10/1977: Chịu chức Linh Mục;

►1977 – 1999: Chánh xứ Giáo xứ Huyện Sử, hạt Cà Mau;

►1999 – 2009: Chánh xứ Giáo xứ Cái Cấm, hạt Cà Mau;

►2009 – 3/2022: Chánh xứ Giáo xứ Tân Lộc, hạt Cà Mau;

►21/3/2022: Qua đời tại Nhà Hưu Dưỡng Linh Mục Cần Thơ.


Nguồn: Giáo Phận Cần Thơ

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang