Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn: Linh mục Đa Minh Đinh Viết Tiên, O.P. mới được Chúa gọi về

02:55 04/09/2022
hoc du

Văn phòng Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam xin kính báo:

Linh mục Đa Minh ĐINH VIẾT TIÊN, O.P.
Sinh ngày 20/04/1948, tại Hải Hậu, Nam Định.
Khấn dòng: 05/09/1967.
Thụ phong Linh mục: 03/08/1974.

Đã an nghỉ trong Chúa, lúc 23g45 thứ Bảy, ngày 03 tháng 9 năm 2022, tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà.

Hưởng thọ 74 tuổi, sau 55 năm khấn Dòng và 48 năm phục vụ Chúa trong tác vụ Linh mục.

Nghi thức nhập quan: 11g00 Chúa nhật, ngày 04/09/2022.
Nghi thức tiễn biệt của Tỉnh dòng: 08g00 thứ Ba, ngày 06/09/2022.

Thánh Lễ An Táng Cha Cố Đaminh được cử hành lúc 08h30 thứ Ba, ngày 06 tháng 09 năm 2022 tại Nguyện Đường Đền Thánh Martin, Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện cho linh mục Đa Minh.


Nguồn: Đền Thánh Martin

 

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang