Tắt Quảng Cáo [X]

TGM Giáo phận Vinh: Thông báo về việc thành lập giáo xứ mới và thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục

06:59 20/09/2021
hoc du

Thông báo về việc thành lập giáo xứ mới và thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Đt: 0365 415 615 | Emai: vptgmvinh@gmail.com
——————————————————————————
Số: 2121/TB-TGM

Xã Đoài, ngày 19 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thành lập giáo xứ mới
và thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục

Kính gửi: Quý cha cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận.
Ngày 18/8 và 18/9/2021, Đức Giám mục Giáo phận Anphong Nguyễn Hữu Long đã ký các Quyết định về việc thành lập giáo xứ mới và thuyên chuyển, bổ nhiệm linh mục.
Nay, Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo đến quý cha và anh chị em:
I. Thành lập Giáo xứ Hưng Thịnh, tách từ Giáo xứ Kẻ Gai, Giáo hạt Cầu Rầm. Tân giáo xứ thuộc địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
II. Thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục
Xét nhu cầu mục vụ của Giáo phận, vì lợi ích thiêng liêng của các tín hữu, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Tư vấn, Đức Giám mục Giáo phận quyết định thuyên chuyển và bổ nhiệm các linh mục có tên sau đây:

III. Một vài lưu ý
Thừa lệnh Đức Giám mục Giáo phận và do tình hình dịch bệnh Covid-19, Văn phòng Tòa Giám mục thông báo việc thuyên chuyển linh mục sẽ được thực hiện như sau:
1. Việc bàn giao giữa cha xứ cũ và cha xứ mới diễn ra dưới sự chứng kiến của cha quản hạt. Những tài liệu chính yếu cần chuẩn bị bàn giao:
– Sổ sách mục vụ: Sổ Rửa tội, Sổ Thêm sức, Sổ Hôn phối, Sổ Tử, Sổ Nhân danh;
– Sổ sách quản trị tài chính:
+ Danh sách thống kê, mô tả và đánh giá các tài sản giáo xứ,
+ Danh sách và các văn kiện pháp lý chứng minh nguồn gốc và chủ quyền các tài sản giáo xứ,
+ Sổ thu chi của giáo xứ;
– Con dấu giáo xứ.
2. Mời quý cha về nhận quyết định và bằng bổ nhiệm vào lúc 15 giờ ngày thứ Năm, 23/9/2021. Riêng quý cha xứ và quý cha quản nhiệm, đặc trách mới sẽ tuyên xưng đức tin và tuyên thệ tại nhà nguyện Tòa Giám mục (Xin mang theo áo chùng thâm và áo các phép).
3. Quý cha rời nhiệm sở cũ để về nhiệm sở mới chậm nhất là ngày thứ Năm 30/9/2021. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19, xin giảm thiểu mọi hình thức đưa đón, tiệc tùng.
4. Xin quý cha phó được bổ nhiệm làm cha xứ, quý cha dòng được bổ nhiệm vào các giáo vụ và các tân linh mục gửi các giấy tờ sau về Văn phòng TGM để làm thủ tục hành chính: a/ Sơ yếu lý lịch; b/ Phiếu lý lịch tư pháp (số 2); c/ Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo.
Xin mọi thành phần Dân Chúa cầu nguyện cho giáo phận cũng như cho quý cha được thuyên chuyển và bổ nhiệm đợt này.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Quan thầy của Giáo phận, xin Chúa ban phúc lành cho tất cả chúng ta.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC
(Đã ký và đóng dấu)
Lm. Giêrađô Nguyễn Nam Việt
Chưởng ấn

Thông báo file PDF: THÔNG BÁO

Nguồn: GIÁO PHẬN VINH

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang