Tắt Quảng Cáo [X]

Tất Cả Là Hồng Ân – Sr. Hoàng Phương

11:23 15/12/2021


Tất cả là hồng ân Chúa nên con có gì mà giữ riêng mình
Tất cả do Chúa thương ban, nên con chỉ là người quản lý thôi.
Con sẽ là tôi tớ, tín trung khi mỗi ngày con biết chia sẻ.
Con mãi là đầy tớ bất trung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình.

[ĐK:]
Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời
Ngài hằng thương chăm sóc từng giây
Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời
Để yêu mến muôn người mà thôi

Có gì mà không do Chúa, không do chính lượng từ bi của mình
Con thương quên lãng vô tâm say mê tìm quyền lợi thế gian
Quên công việc mà Chúa đã giao lo đi tìm thu góp cho mình.
Khi Chúa gọi con biết tính sao, con sẽ là người vô phúc trên đời.

Muôn ngàn hồng ân của Chúa, con vui lãnh tràn sâu trong mình.
Do tình thương Chúa như không, con suốt đời ngập tràn Thánh ân
Con xin Ngài soi sáng trí tâm, lo đi tìm ân phúc muôn đời.
Lo vuông trọn tình nghĩa với nhau, yêu hết mọi người như Chúa yêu mình.

Tháng ngày đời con Chúa biết bao nhiêu lỗi tội được Chúa tha rồi
Con thường chấp lỗi anh em, quên thân phận của mình Chúa ơi.
Con như người tôi tớ ác tâm, không thương người cùng khốn như mình
Con sẽ gặt hoa trái đã gieo, con gieo hạt nào thu hái hoa hạt này.

Con nguyện là người tôi tớ bao nhiêu phúc lộc là bấy nhiêu nén vàng
Suốt đời xin mãi chuyên chăm cho nén vàng ngày càng lớn thêm.
Khi đến giờ Chúa ghé mắt trông con vui mừng dâng Chúa xác hồn
Ước mong được Ngài nói với con hãy đến tận hưởng ân phúc quê trời.

Tất cả chỉ là vô nghĩa khi thân xác này chìm sâu trong mồ
Tất cả rồi cũng tiêu tan duy chỉ còn một lòng mến thôi.
Dẫu con chịu thiêu đốt nát tan đem gia tài chia hết cho người.
Nhưng không lòng bác ái mến yêu bao nhiêu việc lành vô nghĩa trên trời.

lên đầu trang