Tắt Quảng Cáo [X]

Nhà thờ cháy rụi nhưng sách Thánh vẫn còn nguyên

07:43 23/10/2021
hoc du

Ngôi nhà thờ ‘Freedom Ministries Church’ ở Grandview, West Virginia đã bị cháy gần hết hôm Chúa Nhật vừa qua, nhưng bộ Kinh Thánh và những cây Thánh Giá hầu như không bị hề hấn gì, theo tin cuả CNN.

Ngôi nhà thờ ‘Freedom Ministries Church’ ở Grandview, West Virginia đã bị cháy gần hết hôm Chúa Nhật vừa qua, nhưng bộ Kinh Thánh và những cây Thánh Giá hầu như không bị hề hấn gì.

Nhà thờ cháy rụi nhưng sách Thánh vẫn còn nguyên
Nhà thờ cháy rụi nhưng sách Thánh vẫn còn nguyên

Sở cứu hoả cuả thành phố Coal City đã đưa hình ảnh lên Facebook để chia sẻ sự khám phá này cho mọi người biết. “Mặc dù rủi ro đã đập vào chúng tôi, nhưng Chúa thì không,” trang Facebook viết.” Hãy tưởng tượng mà xem, căn nhà nóng đến độ các nhân viên cứu hoả đã phải lùi bước.

Vậy thì mọi sự phải tàn ruị hết, thành tro bụi hết, phải không? Nhưng mà, không hề có một cuốn Kinh Thánh nào bị cháy cả và không hề có một cây Thánh Giá nào bị hư hại cả!! Không hề có một nhân viên cứu hoả nào bị thương tích cả!”

 
Bài viết của sở cứu hoả đã được truyền bá thêm 36 ngàn lần với 33 ngàn ý kiến kinh ngạc, đã được nhiều người xem như là một thông điệp hy vọng trước một thảm cảnh.

Đức Nguyễn/Conggiao.vn

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang