Tắt Quảng Cáo [X]

Một Gia Đình Việt Nam Có 4 Linh Mục

12:03 10/09/2021

Gia đình có 4 người con làm Linh mục Cả 4 cha đều mang một tên thánh Gioan Baotixita, quả là 1 đại phúc lớn cho Giáo hội vn nói chung, và gia đình của ông bà cố nói riêng.

Gia đình có 4 người con làm Linh mục Cả 4 cha đều mang một tên thánh Gioan Baotixita, quả là 1 đại phúc lớn cho Giáo hội vn nói chung, và gia đình của ông bà cố nói riêng.

1 Gia Đình VN Có 4 Linh Mục
1 Gia Đình VN Có 4 Linh Mục

Từ bên phải qua:
Cha Gb. Hồ Quang Huyên, Quản lý Gp. Kontum, sinh 1968
Cha Gb. Hồ Quang Lâm, CĐ. DCCT, Ban Mê Thuột, sinh 1970
Cha Gb. Hồ Quang Hưởng, Dòng Thừa Sai Đức Tin, sinh 1974
Cha Gb. Hồ Ngọc Sáng, cha xứ ở GP. Melbourne, Úc, sinh 1984
Ông cố: JB Hồ Quang Huân, sn 1939,
Bà cố: Anna Nguyễn Thị Thuần, 1946 (cả hai ông bà đã về với Chúa)
Và 10 người con:
1: Hồ Thị Thanh Thúy
2. Hồ Thị Thanh Thảo
3. Hồ Quang Huyên
4. Hồ Quang Lâm
5. Hồ Quang Châu
6. Hồ Quang Hưởng
7. Hồ Quang Cường
8. Hồ Thị Thúy Phượng
9. Hồ Thị Thùy Dương
10. Hồ Ngọc Sáng
Cha Gb. Hồ Quang Lâm, Dòng Chúa Cứu Thế, đã từng ở Huế trong thời gian làm cha Giáo Tập, nay cha ở cộng đoàn DCCT thuộc Giáo Phận Ban Mê Thuột.
Tạ ơn Chúa cùng với ông bà cố và gia đình cha Gb. Hồ Quang Lâm và xin ơn lành của Chúa tuôn đổ trên quý cha.
Cũng trong một gia đình khác có cha Tôma Trương Đình Sơn – DCCT, cũng có 4 cha và 1 nữ tu.

Bạn có thể quan tâm

Con gái của Đại tá, bác sỹ Quân đội: Đức Mẹ La Vang đã cứu sống ba tôi

"Gia đình tôi là một tri thức được thụ hưởng nền giáo dục vô thần, chúng tôi không tin có thần thánh, kiếp sau, nhưng Tôi và GĐ tôi ngàn lần tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang đã làm Phép Lạ cứu Ba tôi- đặc biệt là ban ơn Đức Tin cho GĐ Tôi, đây mới là món quà cao quý không kể xiết".

lên đầu trang