Tắt Quảng Cáo [X]

Kinh cầu xin cho được bình an

12:56 02/10/2023
hoc du
KINH CẦU XIN CHO ĐƯỢC BÌNH AN

Lạy Đức Chúa Trời/ xin ban Bình an trong đời chúng con/ vì ngoài Chúa ra/ chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con/ chúng con xin nhờ Quyền phép Chúa cho được Bình an/ và cho đền đài Chúa được dư của lành./

Chúng con cầu xin cùng Đức Chúa Trời/ là Đấng hay ban lòng muốn thanh sạch/ trí luận ngay chính/ cùng sức làm việc công bằng/ xin dủ lòng thương ban cho chúng con được sự Bình an/ thế gian chẳng thể ban được/ có Chúa che chở chúng con sẽ hưởng thời tiết thuận hoà/ khỏi lo sợ kẻ thù làm hại/ thì lòng chúng con mới dễ hướng về đàng lành/ mà giữ cho nên các điều Chúa răn dạy/ Bấy nhiêu sự chúng con xin/ nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.


Bạn có thể quan tâm

Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu

Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con! Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!

Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

lên đầu trang