Tắt Quảng Cáo [X]

Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu

12:38 20/08/2021
hoc du

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!

Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu
Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi gươm đao, vũ khí, và giặc giã!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban xuống cho con mọi ơn lành!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục, cho con được an lành!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi bệnh dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm!
Con xin thờ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời.
Lạy Chúa Giêsu Nadarét, đã chịu đóng đinh trên thập giá, xin thương xót chúng con!
Xin xua đuổi khỏi người con các thần dữ luôn ám hại bây giờ và mãi mãi. Amen.
Nhân danh Máu châu báu rất thánh Chúa Giêsu Kitô! Nhân danh mầu nhiệm nhập thể làm người cứu chuộc và dẫn đưa chúng con trên cõi trường sinh. Quả thật, Chúa Giêsu Kitô đã ra đời làm người đêm Giáng sinh, và chịu chết trên Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Amen.
*Ghi chú:
Kinh này đã được tìm thấy vào năm 1503 trong mộ Chúa Giê-su và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho vua Cha-les lúc hoàng đế này đem quân đi đánh những kẻ thù Thánh Mi-ca-e ở Pháp..
Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người kinh này sẽ không chết thình lình, không bị chết đuối, không bị đầu độc, không bị kẻ thù bắt giữ hoặc ám hại và sẽ không thất bại trong các trận chiến.
Khi người phụ nữ đang chuyển dạ sinh con, nếu đọc, nghe hoặc giữ trong người kinh này sẽ sinh nở mau mắn, mẹ tròn con vuông. Và khi đứa bé chào đời, nên đặt kinh này bên người nó, chắc chắn đứa bé sẽ tránh được nhiều tai nạn.
Ai giữ kinh này trong người sẽ không bị động kinh,… Lúc đi ngoài đường nếu thấy có người bị chứng động kinh, bạn hãy đem tờ kinh bạn giữ trong người đặt vào hông người bệnh, cơn động kinh sẽ chấm dứt và người bệnh này sẽ tức thì mạnh khoẻ lại.
Chúa phán: “Ai viết kinh này cho chính mình hoặc cho người khác, Ta sẽ chúc lành cho người ấy, và ai khinh thường chế nhạo sẽ bị trừng phạt”.
Kinh này được cất giữ trong nhà nào, thành nào, nhà đó, thành đó sẽ tránh khỏi sấm sét, bão bùng, giông tố.
Ai hàng ngày đọc kinh này sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày qua một dấu chỉ đặc biệt Chúa ban.

Kinh Kính Thánh Giá Lạy Dấu Thánh Giá:
Con kính Thánh Giá cho được bằng yên.
Cây Thánh Giá ở giữa rừng vàng; cây Thánh Giá là gươm là giáo;
Cây Thánh Giá ở khắp gần xa tróc quỉ trừ ma, khiêm nhường mỹ tục;
Cây Thánh Giá là tầu vượt sang khỏi biển;
Cây Thánh Giá là chìa khoá mở cừa Thiên Đàng cho chúng con được vào.
Lạy cây Thánh Giá,
Lạy cành cây Thánh Giá! Lạy lá cây Thánh Giá,
Lạy hoa cây Thánh Giá! Lạy quả cây Thánh Giá!
Từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bằng cây Thánh Giá.
Lạy Chúa con nằm trên cây Thánh Giá chịu chết vì chúng con. Amen.

Bạn có thể quan tâm

Kinh cầu xin cho được bình an

KINH CẦU XIN CHO ĐƯỢC BÌNH AN Lạy Đức Chúa Trời/ xin ban Bình an trong đời chúng con/ vì ngoài Chúa ra/ chẳng ai cứu giúp bênh vực chúng con/ chúng con xin...

Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

lên đầu trang