Tắt Quảng Cáo [X]

Dòng Ngôi Lời VN sa thải 1 Linh mục vì đi theo nhóm trừ Quỷ Bảo Lộc

01:44 26/02/2024

Kính thưa Cộng đoàn, những ngày qua xôn xao video Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy lên tiếng mạnh mẽ về nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc, nói về nhóm này thì HĐGM VN cũng như nhiều Linh mục đã cảnh giác mọi người, thế nhưng nhiều người vẫn mê muội đi theo nhóm này, ngay cả Linh mục Nữ tu dù được đào tạo nhiều năm trong Nhà Dòng cũng vì nhóm này mà bất tuân Đấng bản quyền, bị đuổi khỏi Dòng và bỏ đi ơn gọi hiệp thông với Giáo hội để đi theo nhóm này.

Vừa qua, Dòng Ngôi Lời – tỉnh dòng Việt Nam đã ra thông báo khẩn cấp về việc sa thải một Linh mục ra khỏi dòng vì đi theo nhóm trừ Quỷ Bảo Lộc.

__________

DÒNG NGÔI LỜI – Tỉnh Dòng Việt Nam
Văn phòng Tỉnh Dòng
38 Võ Thị Sáu, Phường Phước Long
Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Đt: (0258) 388.1100
Email: vanphongsvd@gmail.com

Nha Trang, ngày 9 tháng 7 năm 2022
Số: G.220709.171.TB

Thông Báo

V/v: Sa Thải Lm. Martinô Mai Anh Tuấn Khỏi Dòng Ngôi Lời

Kính gửi: Quý Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Nam Nữ Tu Sĩ và Quý Ông Bà Anh Chị Em,

Gần đây, Văn Phòng Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam chúng con nhận được một số thắc mắc cũng như phản ảnh về hoạt động của Lm. Martinô Mai Anh Tuấn với “Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc.” Nay, chúng con xin chính thức thông báo và xác nhận một số điều về Lm. Martinô Mai Anh Tuấn như sau:

  1. Lm. Martinô Mai Anh Tuấn được thụ huấn và thụ phong linh mục vào năm 2009 tại Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago, Mỹ.
  2. Năm 2009, nhận Bài Sai Truyền Giáo đến Tỉnh Dòng Ngôi Lời SIN (Đài Loan), trực thuộc Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Ngôi Lời SIN (Đài Loan).
  3. Ngày 16/12/2020, Bề Trên Giám Tỉnh, Tỉnh Dòng Ngôi Lời SIN ban hành vạ huyền chức (adivinis,GL. 1333) đối với Lm. Martinô Mai Anh Tuấn vì lý do ngoan cổ bất tuân bề trên trong việc tiếp tục hoạt động với “Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc” khi không được bề trên cho phép.
  4. Ngày 2/7/2021, sau khi hội ý với Hội Đồng cố vấn, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ngôi Lời chính thức ban hành sắc lệnh sa thải Lm. Martinô Mai Anh Tuấn khỏi Dòng Ngôi Lời.
  5. Ngày 12/8/2021, Tòa Thánh (Bộ Tu Hội Đời sống Thánh Hiến và Tu Đoàn Đời sống Tông Đồ) chuẩn y việc sa thải Lm. Martinô Mai Anh Tuấn khỏi Dòng Ngôi Lời.

Do việc sa thải nêu trên đã thi hành hợp pháp, thế nên các lời khấn cũng như các quyền lợi và các nghĩa vụ phát sinh từ việc tuyên khấn đương nhiên chấm dứt, đồng thời Lm. Martinô Mai Anh Tuấn không được thi hành Chức Thánh cho đến khi tìm được một giám mục đồng ý chấp thuận cho phép nhập tịch vào giáo phận của ngài (HP Dòng Ngôi Lời số 727 và GL. 701).

Hiệp Nhất Trong Ngôi Lời

(đã ấn ký)

Lm. Giuse Trần Minh Hùng, SVD
Bề Trên Giám Tỉnh

(đã ký)

Lm. Vinh Sơn Trần Trung Bảo, SVD
Thư Ký Tỉnh Dòng

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang