Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó Nữ tu Maria Phạm Thị Cậy

11:31 11/12/2022
Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ xin cho Linh hồn Nữ tu Maria Phạm Thị Cậy được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.
thu cao pho


Nguồn: GP Bùi Chu

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang