Tắt Quảng Cáo [X]

Cáo phó: Linh mục Đôminicô Bùi Văn Đằng

10:22 21/11/2022
hoc du
Tòa Giám Mục Vĩnh Long
CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn phòng Toà Giám mục Vĩnh Long trân trọng báo tin :

CHA ĐÔMINICÔ BÙI VĂN ĐẰNG

Hạt Trưởng Hạt Bến Tre,

Cha sở Họ Đạo Bến Tre, Mỹ Hóa và Cái Nứa, Giáo phận Vĩnh Long

– Sinh ngày : 25.01.1948.
– Tại: An Ngãi Trung, Ba Tri, Kiến Hòa (Bến Tre).
– Họ Đạo : Cái Bông – Giáo phận Vĩnh Long.
– Thụ phong Linh Mục ngày : 11.10.1989.
– Đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ 30 Thứ Hai, ngày 21.11.2022 tại Nhà xứ Họ Đạo Bến Tre, Giáo phận Vĩnh Long.
Hưởng thọ 74 tuổi với 33 năm Linh Mục.
– Nghi thức tẩn liệm lúc 15 giờ 00 Thứ Hai, ngày 21.11.2022 tại Nhà thờ Họ Đạo Bến Tre, Giáo phận Vĩnh Long.
– Linh cửu Cha Đôminicô được quàn tại Nhà thờ Họ Đạo Bến Tre, Giáo phận Vĩnh Long.
– Nghi thức động quan lúc 15 giờ 00 Thứ Ba, ngày 22.11.2022
Sau đó di quan về Nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Vĩnh Long.
– Thánh lễ An Táng tại Nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, lúc 09 giờ 30 Thứ Tư, ngày 23.11.2022.
– An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha Đôminicô được an nghỉ đời đời.

Kính báo
NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Đôminicô theo Quy Chế Linh mục Giáo phận Vĩnh Long.
cao-pho-cha-dominico-bui-van-dangpage0001cao-pho-cha-dominico-bui-van-dangpage0002

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang