Tắt Quảng Cáo [X]

Trong năm 2022, Kinh thánh có thêm 57 ngôn ngữ

10:26 04/04/2023

Trong năm qua, Kinh thánh đã được dịch ra thêm 57 ngôn ngữ trên thế giới, nhờ đó có thêm 100 triệu người có thể đọc Kinh thánh bằng tiếng mẹ đẻ.

Hội Kinh thánh Đức, có trụ sở ở thành phố Stuttgart, cho biết như trên trong thông cáo công bố hôm 03 tháng Tư vừa qua, dựa trên các thông tin của Liên hiệp Kinh thánh thế giới, có trụ sở ở thành phố Swindon bên Anh quốc.

Trong năm qua, Kinh thánh được dịch ra lần đầu tiên trong hai ngôn ngữ có bảy triệu người sử dụng tại Ethiopia bên Phi châu. Gần hai triệu người dân tộc ở Việt Nam cũng có thể đọc Kinh thánh trong ngôn ngữ của họ. Tổng cộng, trên thế giới ít là một phần Kinh thánh đã được dịch ra 3.610 ngôn ngữ, và Kinh thánh Tân ước có bản dịch trong 1.622 thứ tiếng, và Kinh thánh toàn bộ đã được dịch ra 733 ngôn ngữ.

Tổng cộng, trên thế giới hiện có khoảng 7.400 ngôn ngữ.

Liên hiệp Kinh thánh thế giới có các thành viên tại hơn 184 quốc gia và lãnh thổ với nhiệm vụ dịch, xuất bản và phổ biến Kinh thánh.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang