Tắt Quảng Cáo [X]

Tin vui: ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Chính tòa Gp. Hải Phòng

10:46 19/03/2022

Trưa 19 tháng 03 năm 2022, Phòng báo chí Toà Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải phòng, đồng thời, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Toà Thánh”.

Giáo phận Hải Phòng trống Tòa từ khi Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2018.

———————————-

TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC VINH-SƠN NGUYỄN VĂN BẢN (theo website HĐGM Việt Nam)

– Sinh ngày 26 tháng 11 năm 1956, tại Tuy Hòa, Phú Yên

– Từ năm 1968 đến 1975: tu học tại chủng viện Qui Nhơn

– Từ năm 1975 đến 1988: học triết học và thần học ở phân khoa thần học II tại Tuy Phước, Bình Định, và ở trung tâm Mằng Lăng, Phú Yên

– Từ năm 1988 đến 1993: giúp mục vụ tại giáo xứ Tuy Hòa, Phú Yên

– Thụ phong linh mục tại Tuy Hòa ngày 16/09/1993, do Đức Giám Mục Phaolô Huỳnh Đông Các, Giám mục Qui Nhơn

– Từ năm 1993 đến năm 1996: phó xứ Tuy Hòa

– Từ năm 1996 đến năm 2005: học tại Học Viện Công Giáo Paris (Pháp), thạc sĩ thần học Kinh Thánh và văn bằng cao cấp về Nghiên cứu Kinh Thánh (DSEB)

– Từ năm 2005 đến năm 2009: đặc trách đào tạo chủng sinh của giáo phận và dạy môn Kinh Thánh tại Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang

– Chuyên viên Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới khóa 12 năm 2008 tại Rôma

– Ngày 21/02/2009: được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Ban Mê Thuột

– Ngày 12/05/2009: thụ phong giám mục tại nhà thờ Chánh tòa Ban Mê Thuột do Đức Tổng Giám mục Stêphanô Nguyễn Như Thể làm chủ phong, hai Đức cha Giuse Võ Đức Minh và Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri làm phụ phong

– Châm ngôn giám mục: Hãy bước theo Thần Khí (Spiritu ambulate)

– Ngày 19/03/2022: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Hải Phòng, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột

Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản đã và đang đảm nhiệm các trách vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

– Tại Đại hội lần thứ XI (4-8/10/2010) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Vinh-Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc và giữ trách vụ này đến năm 2019

– Tại Đại hội lần thứ XIV (30/9 đến 4/10/2019), Đức Cha Vinh-Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.


Theo VaticantNews/ Conggiao.vn

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang