Tắt Quảng Cáo [X]

Tin buồn : Nữ Tu Isave Thérèse Phan Thị Thu Hương qua đời

12:11 22/03/2022
hoc du

Nữ Tu Isave Thérèse Phan Thị Thu Hương thuộc Dòng Mến Thánh giá Qui Nhơn mới được Chúa gọi về.


Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Nữ tu ISAVE được về hưởng Nhan Thánh Chúa !

.


Nguồn: Hội dòng MTG Qui Nhơn

 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang