Tắt Quảng Cáo [X]

Thống kê giáo dân trên dân số của 27 giáo phận tại Việt Nam

11:14 14/08/2021
hoc du

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện tại được tổ chức theo địa giới gồm có 3 giáo tỉnh là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Mỗi giáo tỉnh nêu trên lại được chia thành các giáo phận cùng một tổng giáo phận. Hiện nay, Việt Nam có tất cả 27 đơn vị giáo phận (gồm 3 tổng giáo phận và 24 giáo phận). Quản trị mỗi tổng giáo phận là một tổng giám mục (có thể mang thêm tước hồng y), và quản trị mỗi giáo phận là một giám mục (hoặc giám quản nếu nơi này đang trống tòa).

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện tại được tổ chức theo địa giới gồm có 3 giáo tỉnh là Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Mỗi giáo tỉnh nêu trên lại được chia thành các giáo phận cùng một tổng giáo phận. Hiện nay, Việt Nam có tất cả 27 đơn vị giáo phận (gồm 3 tổng giáo phận và 24 giáo phận). Quản trị mỗi tổng giáo phận là một tổng giám mục (có thể mang thêm tước hồng y), và quản trị mỗi giáo phận là một giám mục (hoặc giám quản nếu nơi này đang trống tòa).

Thống kê giáo dân trên dân số của 27 giáo phận tại Việt Nam
Thống kê giáo dân trên dân số của 27 giáo phận tại Việt Nam

Tỷ lệ giáo dân trên dân số của 27 giáo phận tại Việt Nam
1. Giáo Phận Xuân Lộc: 32,78 %
2. Giáo Phận Bùi Chu: 32,37 %
3. Giáo Phận Đà Lạt: 27,21 %
4. Giáo Phận Bà Rịa: 22,8 %
5. Giáo Phận Kon Tum: 16,4 %
6. Giáo Phận Phan Thiết: 15,1 %
7. Giáo Phận Phát Diệm: 15 %
8. Giáo Phận Ban Mê Thuột: 14,91 %
9. Giáo Phận Nha Trang: 11,8 %
10. Giáo Phận Hà Tĩnh: 11,2 %
11. Giáo Phận Vinh: 9,23 %
12. Tổng Giáo Phận Sài Gòn: 8,9 %
13. Giáo Phận Long Xuyên: 5,34 %
14. Giáo Phận Vĩnh Long: 5 %
15. Giáo Phận Thái Bình: 4,6 %
16. Giáo Phận Phú Cường: 3.9 %
17. Tổng Giáo Phận Hà Nội: 3,7 %
18. Giáo Phận Hưng Hoá: 3,6 %
19. Giáo Phận Thanh Hoá: 3,4 %
20. Giáo Phận Cần Thơ: 3,4%
21. Giáo Phận Mỹ Tho: 3,3%
22. Tổng Giáo Phận Huế: 3,29 %
23. Giáo Phận Đà Nẵng: 2,8 %
24. Giáo Phận Hải Phòng: 2,6 %
25. Giáo Phận Quy Nhơn: 2 %
26. Giáo Phận Bắc Ninh: 1,38 %
27. Giáo Phận Lạng Sơn: 0,33 %

Chibi Lipton/Nhóm TMCG

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang