Tắt Quảng Cáo [X]

Thông báo Vạ Tuyệt Thông thêm 1 giáo dân ngay lúc này – Xin Cầu Nguyện Giáo Hội Công Giáo

11:47 21/04/2023

Xin anh chị em cầu nguyện thêm cho Giáo hội, đang có nhiều giáo dân đi lạc hướng, xin Chúa ban cho họ ơn khôn ngoan để trở về với Chúa với Giáo hội lúc này.


 

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang