Tắt Quảng Cáo [X]

Thông báo Vạ Tuyệt Thông thêm 1 giáo dân ngay lúc này – Xin Cầu Nguyện Giáo Hội Công Giáo

11:47 21/04/2023

Xin anh chị em cầu nguyện thêm cho Giáo hội, đang có nhiều giáo dân đi lạc hướng, xin Chúa ban cho họ ơn khôn ngoan để trở về với Chúa với Giáo hội lúc này.


 

Bạn có thể quan tâm

Đôi nét về Mùa Vọng

Mùa Vọng đánh dấu sự khởi đầu Năm Phụng vụ mới của Giáo hội, đây cũng là mùa phụng vụ được cử hành trước và chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Đồng thời, đây cũng là mùa hy vọng, chờ đợi, và...

lên đầu trang