Tắt Quảng Cáo [X]

Thánh Lễ tạ ơn và Mừng bổn mạng Dòng Augustino Chân Đất(OAD) tại Giáo Phận Đà Nẵng

04:49 31/08/2022
hoc du

Dòng Thánh Augustino Chân Đất (Ordo Augustiniensium Discalceatorum – OAD) là một dòng truyền giáo của Giáo hội Công giáo Rôma. Dòng được thành lập 15 tháng 5 năm 1592, do công cuộc cải tổ của Dòng Augustinô (Ordo eremitarum sancti Augustini – OSA).

Sứ mạng của Hội Dòng là “đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến gần con người, nhằm phục vụ Thiên Chúa, Đấng Tối cao trong tinh thần khiêm tốn”. Dòng ngoài 3 lời khấn Khó Nghèo, Vâng Lời, Khiết Tịnh, còn có thêm một lời khấn thứ tư là Khiêm Nhường. Từ năm 1697 đến 1754, trong số những Nhà Truyền Giáo đến Việt Nam , có những Vị thuộc Dòng Augustino Chân Đất.

Qua nhiều biến động thăng trầm của xã hội và thời cuộc, các Tu sĩ của Dòng tạm ngưng hoạt động mục vụ và truyền Giáo tại Việt Nam. Mãi đến những năm đầu Thiên Niên kỷ thứ 3 , mà cụ thể tại Giáo phận Đà Nẵng vào năm 2008 , các Tu sĩ Dòng Augustino Chân Đất mới trở lại để tiếp tục Sứ vụ theo Đặc sủng của Dòng.

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Đức Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân , Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã trao tác vụ linh mục cho Thầy phó tế Augustinô TRẦN NHƯ HUYNH, thuộc Tỉnh dòng Thánh Augustinô Chân Đất (OAD), Philippin. Hiện nay Linh mục Augustinô TRẦN NHƯ HUYNH Phụ trách Cộng Đoàn Dòng Augustino tại Giáo phận Đà Nẵng.

Năm 2021, Đức Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Augustino Trần Như Huyng làm phụ tá Giáo xứ Phú Thượng. Cha Quản xứ Phú Thượng giao cho Cha Augustino đặc trách Giáo Họ Tùng Sơn , một Họ đạo cổ kính trên 350 năm , trước đây là một Giáo xứ , nhưng nay là Giáo họ có 530 Giáo dân của Giáo xứ Phú Thượng. Đã nhiều năm qua do biến động của chính trị xã hội mà Tùng Sơn thiếu Linh mục thường trú chăm sóc.

Ngày 28 / 8 / 2022 , Giáo Hội mừng kính Thánh Augustino . Cộng đoàn Dòng và Giáo Họ Tùng sơn hân hoan mừng Kính Thánh Tổ phụ , bổn mạng Hội Dòng và Cha Đặc trách Giáo Họ. Lúc 16 giờ 30, Cha Tổng Đại diện Bônaventura Mai Thái đã Chủ sự Thánh lễ Tạ ơn và mừng Bổn mạng Hội dòng tại hang đá Đức Mẹ Giáo họ Tùng Sơn.

Cùng đồng tế có Cha Marcello Đoàn Minh, Quản xứ Phú Thượng, Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng , nguyên Quản xứ Phú Thượng và quý Cha thân quen của Cha Augustino – Đặc trách Tùng Sơn. Hiện diện trong Thánh lễ còn có nhiều Ân nhân Thân nhân của Cha Đặc trách và Hội Dòng Augustino. Trong lời chào mừng đầu Thánh lễ , Cha Tổng Đại diện tỏ niềm vui mừng và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa , Mẹ Trà Kiệu , Chân Phước Anre Phú Yên, Thánh Augustino.

Cha Tổng cũng cám ơn Hội Dòng và Cha Augustino đặc trách , khi thấy Giáo họ Tùng sơn có nhiều thay đổi, khang trang đẹp hơn. Thật vậy, nhiều công trình đã và đang sửa chữa hoặc làm mới ( sửa chữa vài chi tiết cần thiết cho nhà thờ cổ xây từ 1904 nay đã xuống cấp , xây những công trình thiết yếu , nhà mục vụ , nhà Giáo lý ( đang làm) , Hang đá Đức Mẹ … và khuôn viên tuyệt đẹp , đủ điều kiện tái lập lại Giáo xứ .

Trong lời đáp từ cuối Lễ , Cha Augustino Trần Như Huynh đã Đại diện Hội Dòng, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa , Đức Mẹ và Chư Thánh đã nâng đỡ và ban muôn ơn cho từng thành viên của Dòng. Cha cũng cám ơn Đức Giám mục Giáo phận , Cha Tổng Đại diện, Cha Quản xứ Phú Thượng, đã trao tác vụ mục vụ cho Hội Dòng và cách riêng Cha Augustino đặc trách mục vụ Tùng Sơn.

Cha cũng cám ơn Quý Cha , quí Thân nhân – Ân nhân và tất cả những ai bằng nhiều cách khác nhau giúp đỡ Hội Dòng và Giáo họ Tùng Sơn trong thời gian qua. Xin tiếp tục nâng đỡ chia sẽ , để Hội Dòng và Cha Đặc Trách có thể chu toàn trách vụ và thực hiện Sứ mạng của Hội Dòng là “đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến gần con người, nhằm phục vụ Thiên Chúa, Đấng Tối cao trong tinh thần khiêm tốn”.

Sau Thánh lễ , một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” rất đặc sắc , kết nối tình yêu giũa mọi người với tinh thần “ Hiệp Hành “, cùng tham gia trong một sứ vụ, đón nhận, sống đức tin làm nên những giá trị tốt đẹp để loan báo Tin Mừng.

____________________________

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NGÀY LỄ:

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang