Tắt Quảng Cáo [X]

Có một vị tân Linh Mục 76 tuổi, đến Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cũng phải khen

02:27 17/07/2023
hoc du
CÓ MỘT VỊ TÂN LINH MỤC 76 TUỔI.

Vị tân linh mục sinh nâm 1903, được thụ phong linh mục năm 1979, lúc đã 76 tuổi.

Năm 13 tuổi, cậu thiếu niên Vinhsơn Hoàng Trọng Quỳnh đã rời quê nhà ở Bùi Chu lên Lạng Sơn vào Tiểu Chủng Viện với mộng ước dâng đời mình cho Chúa để làm linh mục.

Nhưng khi lên Đại Chủng Viện, thầy đã phải chờ đợi 33 năm.

Năm 1976, Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng không còn linh mục nào cả, Đức cha Vinhsơn Phaolô Phạm Văn Dụ đã cử thầy đi học bổ túc ở Bắc Ninh để về làm linh mục, nhưng bất thành vì nhà nước không đồng ý.
Năm 1979, nhân dịp chạy giặc Tàu về Bắc Ninh rồi đến Bùi Chu, thầy Quỳnh đã được Đức cha Đaminh Maria Lê Hữu Cung truyền chức linh mục.

Vị tân linh mục đã 76 tuổi, cái tuổi mà các linh mục đã về hưu. Ngài là linh mục “chui”. Đến năm 80 tuổi ngài mới chính thức làm mục vụ công khai.

Năm 1982, nhân dịp lễ giỗ cho cha chính Khái, Đức cha Vinhsơn Phaolô đã yêu cầu cha Quỳnh mặc áo lễ tím để đồng tế với ngài. Kể từ đó, Đức cha đã chính thức công khai hóa chức linh mục của cha Quỳnh ở địa phận, và sai cha về làm mục vụ ở nhà thờ Mỹ Sơn.

Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng lúc đó chỉ có một Đức Giám mục già yếu, một Linh mục gần trăm tuổi và một Nữ tu hơn trăm tuổi.

Cha Quỳnh luôn luôn quan tâm đến người nghèo khổ. Tiền của, quần áo luôn sẵn sàng chia sẻ. Có người thấy ngài ít quần áo quá nên nói với bà Mến là người lo cơm nước cha cha: “Sao cha ít quần áo quá vậy?” Bà Mến nói: “Ông không biết cái quần vừa may cho ngài, gặp người khó ngài cho luôn!”

Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt nói về ngài: “Lúc nào ngài cũng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Ngài xứng đáng là người quản lý tỉnh thức và trung thành. Chính vì thế, Chúa đã trao phó cho Ngài trọng trách gìn giữ gia nghiệp của Chúa”.

Năm 1999 dù tuổi già và sức yếu (96 tuổi), ngài vẫn lên Cao Bằng dâng lễ Tro ở giáo xứ Thanh Sơn, Bó Tờ, Tà Lùng. Sau khi trở về Lạng Sơn, cha lâm trọng bệnh.

Vào ngày 31-5-2000, cha đã an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 97 tuổi, kết thúc 84 năm tận hiến cho Chúa ở Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.

Hình 1: Đức Cha Vinhsơn Phạm Văn Dụ và Tân Linh Mục.
Hình 2: Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt ban Bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho Cha Vinhsơn Hoàng Trọng Quỳnh.
Hình 3: Cha Vinhsơn Hoàng Trọng Quỳnh đồng tế với Đức Cha Vinhsơn Phạm Văn Dụ.


Tác giả : J Vinh Le

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang