Tắt Quảng Cáo [X]

Bộ Âm lịch mà chúng ta đang sử dụng để đón Tết có nguồn gốc từ đâu?

07:45 22/01/2023
hoc du

“…In essence, the lunar calendar was Shixian Calendar.” – Về bản chất, Âm lịch là lịch Thời Hiến: “Từ thời nhà Minh (1368-1644), các nhà truyền giáo Dòng Tên đã mang thiên văn học phương Tây đến Trung Hoa. Vào đầu thời nhà Thanh (1644-1911), nhà truyền giáo người Đức Johann Adam Schall von Bell biên soạn bộ lịch Thời Hiến. Từ năm 1912, Trung Quốc bắt đầu tiếp nhận lịch Gregory, nhưng Âm lịch truyền thống Trung Hoa vẫn còn được sử dụng. Về bản chất, Âm lịch là lịch Thời Hiến.”
Theo trang Chinastyle với bài viết: History of Chinese Calendar, tạm dịch như sau:

Sự khởi đầu huyền thoại của lịch Trung Quốc được phát triển trong thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Truyền thuyết nói rằng lịch Trung Quốc đầu tiên được phát minh bởi hoàng đế huyền thoại đầu tiên, Huangdi hoặc Hoàng đế, người trị vì được ấn định vào năm 2698-2599 trước Công nguyên. Hoàng đế huyền thoại thứ tư, Hoàng đế Yao, đã thêm tháng xen kẽ. Chu kỳ gốc-nhánh (gānzhī) 60 năm lần đầu tiên được gán cho các năm trong thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Khi Hoàng Đế trưởng thành, năm đầu tiên của chu kỳ đầu tiên được ấn định là năm 2637 trước Công nguyên theo Herbert A. Giles, A Chinese-English Dictionary (1912), và tất cả các tác giả phương Tây khác vào cuối triều đại nhà Thanh. Vì vậy, kể từ năm 1984, chu kỳ hiện tại là 78. Tuy nhiên, một số tác giả hiện đại ấn định năm đầu tiên của chu kỳ đầu tiên là năm 2697 trước Công nguyên trong khi Hoàng Đế vẫn chưa trưởng thành, cho rằng chúng ta hiện đang ở trong chu kỳ 79.

Tuy nhiên, các chu kỳ lục thập phân được đánh số liên tục và các năm dựa trên chúng là phát minh của các nhà biên niên học phương Tây—bản thân người Trung Quốc cũng không sử dụng. Nhưng họ đã sử dụng các chu kỳ không đánh số, mặc dù đóng vai trò phụ đối với năm trị vì do Hoàng đế Trung Quốc tuyên bố. Thật vậy, không sử dụng thời kỳ trị vì của hoàng đế tương đương với tội phản quốc bị trừng phạt bằng cái chết. Nhưng cuộc nổi dậy của Boxer năm 1900 đã khiến người cai trị trên thực tế của Trung Quốc, Từ Hi Thái hậu, suy yếu và dễ bị thách thức từ những người Cộng hòa Trung Quốc, những người cố tình sử dụng số năm liên tục để làm mất tính hợp pháp của Nhà Thanh bằng cách từ chối sử dụng số năm của nó. Mặc dù các tờ báo cộng hòa sử dụng nhiều hơn một thời đại, nhưng thời đại do Tôn Trung Sơn lựa chọn, 2698 trước Công nguyên, đã được hầu hết các cộng đồng người Hoa hải ngoại bên ngoài Đông Nam Á như Khu phố Tàu của San Francisco, chấp nhận.

Lịch sử ban đầu

Bằng chứng khảo cổ sớm nhất về lịch Trung Quốc xuất hiện trên xương tiên tri của triều đại nhà Thương vào cuối thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên. Chúng cho thấy một năm âm dương gồm 12 tháng, thỉnh thoảng có tháng thứ mười ba, và thậm chí có tháng thứ mười bốn. Bởi vì niên đại của Trung Quốc có nền tảng vững chắc bắt đầu từ năm 841 trước Công nguyên, lịch của triều đại nhà Chu đầu tiên được biết là đã sử dụng các phép xen kẽ tùy ý. Tháng đầu tiên trong năm của nó là gần ngày đông chí và tháng xen kẽ của nó là sau tháng thứ mười hai. Lịch sìfēn (quý dư), bắt đầu vào khoảng năm 484 trước Công nguyên, là lịch được tính toán đầu tiên của Trung Quốc, được đặt tên như vậy vì nó sử dụng một năm dương lịch là 365? ngày, cùng với Chu kỳ Quy tắc 19 năm = 235 tháng, được biết đến ở phương Tây là chu kỳ Metonic. Đông chí nằm trong tháng đầu tiên và tháng xen kẽ của nó được thêm vào sau tháng thứ mười hai. Bắt đầu từ năm 256 trước Công nguyên với vương quốc Tần, mà sau này trở thành triều đại Tần, tháng xen kẽ là tháng thứ chín bổ sung vào cuối một năm bắt đầu bằng tháng thứ mười, bây giờ đặt đông chí vào tháng thứ mười một. Năm này tiếp tục được sử dụng trong nửa đầu thời Tây Hán.

Sự phát triển của lịch Trung Quốc

Dương lịch có quan hệ mật thiết với sự phát triển của thiên văn học. Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của thiên văn học, cũng như lịch. Cách đây 5.000 năm, Trung Quốc đã có lịch âm dương, cho biết mỗi năm có 366 ngày.

Vào thời nhà Thương (1600-1066 trước Công nguyên), các quan chức được bổ nhiệm để chịu trách nhiệm duy nhất là quan sát và ghi lại những thay đổi trên trời. Trong thời kỳ này, người ta sử dụng lịch âm dương, với một lịch xen kẽ được thêm vào cuối một số năm nhất định. Vào thời Tây Chu (1066-771 TCN), nhà thiên văn bắt đầu đo bóng do mặt trời tạo ra và quyết định dựa trên 24 tiết khí để chỉ đạo việc canh tác.

Vào thời Tây Hán (206BC-23AD), Hoàng đế Wu đã ra lệnh thành lập một lịch mới – Lịch Taichu, dựa trên lịch cũ. Và lịch đã được sử dụng trong 200 năm tiếp theo. Vào thời Đông Hán (25-220), Lịch Sifen đã được vẽ.

Sau đó, Zu Chongzhi đã soạn ra Lịch Đại Minh, lần đầu tiên ở Trung Quốc có tính đến tuế sai của điểm phân. Sau khi quan sát và nghiên cứu, Zu kết luận rằng một năm kéo dài đúng 365,24281481 ngày, chỉ khác 52 giây so với ước tính hiện đại.

Vào thời nhà Đường (618-907), nhà sư nổi tiếng Yi Xing đã biên soạn Lịch Dayan, bộ lịch toàn diện và kỹ lưỡng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Cuốn niên giám gồm 7 phần, giải thích chi tiết cách tính ngày trăng non, trăng tròn, 24 tiết khí, sự chuyển động của mặt trời và mặt trăng, v.v. trước khi lịch phương Tây ra đời.

Vào thời Bắc Tống (960-1127), Shen Kuo đã soạn ra Lịch Qijie thứ 12, loại bỏ xen kẽ và điều này phù hợp với Lịch Gregorian.

Vào thời nhà Nguyên (1279-1368), Guo Shoujing đã biên soạn Lịch Shoushi. Ông đã sử dụng một số phương pháp tính toán, bao gồm phép nội suy, lượng giác cầu để giải quyết bốn vấn đề chính trong các lịch trước. Lịch của ông có 365,2425 ngày trong một năm, chỉ khác 26 giây so với thời gian trái đất quay quanh mặt trời. Thành tích của ông sớm hơn 300 năm so với sự hoàn thiện của lịch hiện đại.

Từ thời nhà Minh (1368-1644), các nhà truyền giáo Dòng Tên đã mang thiên văn học châu Âu đến Trung Quốc. Vào đầu triều đại nhà Thanh (1644-1911), nhà truyền giáo người Đức Johann Adam Schall von Bell đã biên soạn Lịch Shixian. Từ năm 1912, Trung Quốc bắt đầu áp dụng Lịch Gregorian, nhưng âm lịch truyền thống của Trung Quốc vẫn được sử dụng. Về bản chất, âm lịch là Shixian Calendar.

Quy tắc “Không có thời hạn chính”

Hoàng đế vĩ đại Wu của triều đại Tây Hán đã đưa ra các quy tắc cơ bản chi phối lịch Trung Quốc kể từ đó. Lịch Taichū (Grand Inception) của ông vào năm 104 trước Công nguyên có một năm với đông chí vào tháng thứ mười một và được coi là xen kẽ bất kỳ tháng dương lịch nào (một tháng có 29 hoặc 30 ngày) trong đó mặt trời không đi qua một kỳ hạn chính (còn lại trong cùng một cung hoàng đạo xuyên suốt). Bởi vì chuyển động trung bình của mặt trời được sử dụng để tính toán jiéqì cho đến năm 1645, tháng xen kẽ này có khả năng xảy ra như nhau sau bất kỳ tháng nào trong năm. Tuy nhiên, sự giao hội của mặt trời và mặt trăng (trăng non thiên văn) chỉ sử dụng các chuyển động trung bình của cả mặt trời và mặt trăng cho đến năm 619, năm thứ hai của triều đại nhà Đường, khi cả hai bắt đầu sử dụng các chuyển động thực được mô hình hóa bằng cách sử dụng hai hình parabol đối lập nhau (với các thành phần tuyến tính và khối nhỏ). Thật không may, các parabol không gặp nhau trơn tru ở chuyển động trung bình, mà gặp phải sự gián đoạn hoặc nhảy vọt.

Mặt trời và mặt trăng thật

Với sự du nhập của thiên văn học phương Tây vào Trung Quốc thông qua các tu sĩ Dòng Tên, các chuyển động của cả mặt trời và mặt trăng bắt đầu sử dụng các hình sin trong lịch Shíxiàn (Tuân thủ không đổi) năm 1645 của triều đại nhà Thanh, do tu sĩ Dòng Tên Adam Schall thực hiện. Chuyển động thực sự của mặt trời bây giờ được sử dụng để tính toán jiéqì, khiến tháng xen kẽ thường xảy ra sau tháng thứ hai đến tháng thứ chín, nhưng hiếm khi sau tháng thứ mười đến tháng đầu tiên. Một số tiết thu đông có một hoặc hai tháng dương lịch mà mặt trời đi vào hai cung hoàng đạo, xen kẽ với hai hoặc ba tháng dương lịch mà mặt trời ở trong một cung.

Cải cách Gregorian và thay đổi thời gian năm 1929

Lịch Gregorian được Cộng hòa Trung Hoa mới thành lập áp dụng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1912 cho hoạt động kinh doanh chính thức, nhưng dân chúng nói chung vẫn tiếp tục sử dụng lịch truyền thống của nhà Thanh. Tình trạng của lịch Gregorian giữa khoảng năm 1916 và 1921 trong khi Trung Quốc bị kiểm soát bởi một số lãnh chúa cạnh tranh là không rõ. Từ khoảng năm 1921 cho đến năm 1928, các lãnh chúa tiếp tục kiểm soát miền bắc Trung Quốc, nhưng Quốc dân đảng kiểm soát miền nam Trung Quốc và có lẽ đã sử dụng lịch Gregorian. Sau khi Quốc Dân Đảng tuyên bố tái lập Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 10 tháng 10 năm 1928, họ ra sắc lệnh rằng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1929, mọi người phải sử dụng lịch Gregorian. Họ cũng ra sắc lệnh rằng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1929, toàn bộ Trung Quốc phải sử dụng múi giờ ven biển đã được sử dụng bởi tất cả các cảng hiệp ước châu Âu dọc theo bờ biển Trung Quốc kể từ năm 1904.

Điều này gây ra một số khác biệt, chẳng hạn như với Tết Trung thu năm 1978. Trăng non xuất hiện vào ngày 3 tháng 9 năm 1978, lúc 00:07, Giờ chuẩn Trung Quốc[1]. Sử dụng múi giờ Bắc Kinh cũ, Trăng non xảy ra lúc 23:53 ngày 2, vì vậy tháng thứ tám bắt đầu vào một ngày khác trong lịch. Người Hồng Kông (sử dụng lịch truyền thống) tổ chức Lễ hội vào ngày 16 tháng 9, nhưng những người ở Trung Quốc tổ chức vào ngày 17 tháng 9. [2]

Quốc dân đảng có thể đã bắt đầu đánh số năm cộng hòa của họ vào năm 1929, coi năm 1912 là năm thứ nhất. Khi những người Cộng sản giành quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, họ chỉ tiếp tục sử dụng lịch Gregorian, nhưng bây giờ đánh số năm theo phương Tây. bắt đầu từ năm 1949. Ở cả Trung Quốc đại lục và Đài Loan, các tháng trong lịch Gregorian được đánh số từ 1-12 giống như các tháng trong lịch truyền thống.

Đặc điểm của lịch Trung Quốc

Trung Quốc có một lịch sử lâu dài và rất nhiều truyền thống. So với các nước trên thế giới, Việt Nam là một nước nông nghiệp điển hình, có lịch sử văn minh nông nghiệp lâu đời. Và tất cả điều này, ở một mức độ lớn, dựa trên lịch và thiên văn tiên tiến.

Lịch Trung Quốc ra đời có thể được coi là một tập hợp các quy tắc thiên văn mà người Trung Quốc cổ đại đã tổng kết để phục vụ cho việc canh tác. Nó hình thành sau một thời gian dài phát triển. Lịch có hai đặc điểm chính:

Thứ nhất, nó liên quan chặt chẽ với văn hóa truyền thống Trung Quốc, đặc biệt là các nguyên tắc có trong Kinh dịch. Thứ hai, nó sử dụng một phương pháp tính toán độc đáo — phương pháp Tian Gan (cành trời) và Di Zhi (cành đất).

Xem thêm nguồn tham khảo TẠI ĐÂY.


 

Bạn có thể quan tâm

Đức tin của Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Michael Jackson, gia nhập Công Giáo khi nghe bài hát Ave Maria

Công ty sản xuất phim Condor Pictures Production sẽ chiếu phim “Món quà từ Chúa” (A Gift from God) trong Liên hoan phim Cannes tháng 5 năm nay, cuốn phim do bà Liana Marabini viết kịch bản và đạo diễn nói về một khía cạnh gần như chưa được biết đến của Michael Jackson liên quan đến đức tin của ông. Ông là một người ngưỡng mộ Đức Gioan Phaolô II. Phim kể lại bảy năm trong đời của vua nhạc Pop từ 1982 đến 1989: thời đại của Thriller, Billie Jean, Bad và những bản nhạc thành công khác.

lên đầu trang