Tắt Quảng Cáo [X]

Cha long

Mới nhất

Tìm hiểu về cha Giuse Trần Đình Long, Cha Long là ai ?

Cha Long với linh đạo Lòng Chúa Thương Xót, có tài trong giảng phòng thu hút hàng ngàn người quy tụ về nghe giảng, thánh lễ thì kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Thế mà dòng người cứ ùn ùn kéo về người bên lương có, người bên giáo có.

lên đầu trang