Tắt Quảng Cáo [X]

Nguồn gốc lịch sử và ý nghĩa của Mùa Vọng?

10:36 26/11/2021
hoc du

HỎI: Nguồn gốc lịch sử và ý nghĩa của Mùa Vọng?

ĐÁP:

Mùa Vọng được xác lập và cử hành lần đầu tiên vào thế kỷ thứ VI, dưới thời thánh giáo hoàng Gregorio I qua việc thiết lập phụng vụ Mùa Vọng. Ban dầu Mùa Vọng được cử hành trong 6 tuần, sau đó rút ngắn lại trong 4 tuần. 4 Tuần trước lễ Giáng Sinh mang ý nghĩa biểu tượng cho 4000 năm tính từ thời điểm con người được dựng nên (theo suy nghĩ thời bấy giờ) và chờ đợi Đấng Cứu Độ.

Ban đầu, do ảnh hưởng của nếp đạo đức khổ hạnh thời đó, Mùa Vọng được các tín hữu giữ như Mùa Chay với việc sám hối và chay tịnh. Vì lúc bấy giờ người ta nhấn mạnh đến ý nghĩa chờ đợi Chúa Cứu Thế đến lần thứ hai – ngày tận thế – để xét xử trần gian, nên việc chay tịnh là cần thiết. Truyền thống này vẫn còn được Chính Thống Giáo và các GH Công Giáo Đông Phương tiếp tục duy trì tới ngày nay.

Mùa Vọng mang hai ý nghĩa:

  • Vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, trong ngày lễ này, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người;
  • Vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

Vì hai lý do ấy, mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi. Mùa Vọng là khởi đầu của Năm Phụng Vụ, vậy chúng ta cũng hãy cùng nhau “bắt đầu lại”, bắt đầu một khởi đầu mới cả nghĩa phụng vụ lẫn nghĩa thiêng liêng. Xin Chúa ban ơn giúp chúng ta ý thức cử hành Mùa Vọng với con tim mới và tinh thần mới trong niềm vui hướng về Lễ Giáng Sinh và ngày Chúa quang lâm.

Bạn có thể quan tâm

lên đầu trang